Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه
08 اسفند

Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

          درباره‌ی آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه یا همان Two-way MANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده در این موضوع را مشاهده کنید. تحلیل آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه هنگامی مورد …

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه
06 اسفند

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

          درباره‌ی آنالیز واریانس دو طرفه یا همان Two-way ANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده در این موضوع را مشاهده کنید. یک توضیح کوتاه این‌که تحلیل واریانس دو طرفه یا …

آنالیز واریانس و کوواریانس
11 بهمن

آنالیز کوواریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANCOVA

          در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …

آنالیز کوواریانس چند گانه یک طرفه
25 دی

آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA با SPSS

          در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …

پیش‌بینی بازار سهام
12 دی

رگرسیون لجستیک و پیش‌بینی بازار سهام

    بیایید یک ایده روی کاغذ داشته باشیم. فعلاَ روی کاغذ. از یک سوال شروع می‌کنم. آیا امکان دارد در پایان هر روز بازار بورس، یک لیستی ارایه دهیم از تمام نمادهای معامله شده، به ترتیب اولویت و احتمال …

آنالیز کوواریانس دو طرفه
02 دی

آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA با SPSS

          در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …

Two way MANOVA
22 آذر

آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANOVA با SPSS

          آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه با نام Two-way MANOVA صحبت کنیم. در مبحث قبلی …

One way MANOVA
22 آذر

آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA با SPSS

          آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه با نام One-way MANOVA صحبت کنیم. در مبحث قبلی به …

آنالیز واریانس یک طرفه
17 مهر

آنالیز واریانس یک طرفه One-way ANOVA با SPSS

            آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس یک طرفه صحبت کنیم. این تحلیل هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد …

آنالیز واریانس دو طرفه
21 شهریور

آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA با SPSS

          آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس دو طرفه صحبت کنیم. در مبحث قبلی به آنالیز واریانس یک طرفه …

گروه بندی با SPSS
20 شهریور

گروه بندی و طبقه بندی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. در ویدئو آموزشی زیر به نحوه …

روش های پیشرفته آماری
04 شهریور

ضریب کاپا در نرم‌افزار SPSS

    توضیحات ضریب کاپا در SPSS براساس داده های پرسشنامه برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر ضریب کاپا چیست؟ ضریب کاپا اندازه‌ای عددی بین 1- تا 1+ است، که هر چه به 1+ …

خوشه بندی
01 بهمن

خوشه بندی داده‌ها (Clustering) در نرم‌افزار SPSS

    *** توضیحات خوشه بندی داده‌ها (Clustering) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** هدف از خوشه‌بندی داده‌ها هدف از خوشه بندی داده‌ها آن است که مشاهدات را در گروه‌های متجانس تقسیم کنیم، …

اندازه گیری مکرر
05 آذر

ویدئو اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure با SPSS

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به …

تحلیل با SPSS
20 شهریور

ویدئو. چه تحلیل‌هایی با SPSS انجام می‌دهیم؟

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به …

آزمون های پارامتری
10 تیر

تحلیل‌ها و آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به …

ورود داده ها به SPSS
03 تیر

ورود داده‌ها و شروع کار با نرم‌افزار SPSS

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به …