Linkedin graphpad

GraphPad.ir

ایمیل Support@GraphPad.ir

شماره تماس و پیام 09128186605

مدل‌های خطی و غیرخطی

آموزش دوز پاسخ

تحلیل‌های فراوانی و احتمالی

تحلیل پارامتری و ناپارامتری

icon-chart1

تحلیل‌های چندگانه و پیشرفته

icon-prism1

“گراف پَد وابسته به موسسه علمی پژوهشی داده پویا”

دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹


دوره‌های حضوری آموزش نرم‌افزار

SPSS v25, Minitab v19, GraphPad Prism v8

 • آمار توصیفی، رسم انواع نمودار و جداول، آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، تحلیل خوشه‌ای
 • طراحی مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی، تحلیل‌های سری زمانی، طراحی آزمایشات
 • روش‌های تحلیل One & Two way ANOVA، آنالیز منحنی ROC، مدل‌های دوز – پاسخ

ما که هستیم؟

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران است. گراف پد در مهرماه سال 1387 در دانشگاه علامه طباطبایی و پس از آن با همکاری پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران، با هدف آشنایی محققان با استفاده‌ی صحیح از پژوهش و ارتقای سطح علمی تحقیقات در کشور، ایجاد شد.

آموزش کار با نرم‌افزار (جدیدترین مقالات)

SPSS ،GraphPad Prism و Minitab

عضویت در کانال گراف پد به آدرس https://t.me/GraphPad

پاسخ به سوالات
اطلاع‌رسانی کلاس‌ها
آموزش رایگان نرم‌افزار گراف‌پَد پریسم

 

از جدیدترین کلاس‌ها و دوره‌های آموزش نرم‌افزار در گراف پَد با خبر شوید.

مجموعه آموزش GraphPad Prism (حل تمام مثال‌های گراف پد 8 ویژه پاییز ۹۹)

 

iconspace_Sign-512
تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های مقایسه پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
انواع آزمون‌های تی و آنوا
تحلیل‌‌های آماری ویژه داوری مقالات
آنالیز مقدار احتمال انباشته
growth-512
مدل‌های همبستگی و رگرسیونی
انواع ضرایب همبستگی
طراحی مدل‌های رگرسیون خطی
برازش پارامترهای و معیارهای مدل
ضرایب رگرسیونی و ضریب تعیین
مقایسه شیب‌های هر مدل با یکدیگر
مدل‌سازی با داده‌های حذف شده
رگرسیون غیرخطی لجستیک و پواسن
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512
تحلیل‌های دوز پاسخ فارماکولوژی و پیشرفته
طراحی منحنی دوز پاسخ
براورد پارامترهای IC50 و EC50
تبدیل غلظت به لگاریتم و رفع ابهام از پارامترهای مدل
منحنی دوز پاسخ ۴PL و ۳PL
مقایسه منحنی‌های دوز پاسخ با یکدیگر
مطالعات Multiple Variables
آنالیز Nested آزمون T و ANOVA
Statistics set graphpad.ir
کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی
مزیت‌های گراف پد نسبت به سایر نرم‌افزارها
آشنایی و شروع کار با نرم افزار
شرح منوها، آیکون‌ها و برگه‌ها
نحوه طراحی و ورود داده‌ها
رسم گراف و نمودارهای آماری
فریز کردن نتایج و گراف‌ها
seed-packet-agriculture-garden-gardening-512
تحلیل‌های گروهی و تکرار مکرر
طرح‌های اندازه‌گیری مکرر
آزمون‌های تی چندگانه
هیت مپ Heat Map
آنالیز واریانس دوطرفه و چندطرفه
اینتراکشن در تحلیل‌ آنوا دوطرفه
آزمون‌های مقایسه چندگانه سطری و ستونی
ارور بارها در جداول گروهی
iconspace_Abacus_54px-512
آنالیز بقا و تحلیل‌های احتمالی
رسم منحنی‌های کاپلان مایر
یافتن میانه و درصد بقا
نسبت خطر در تحلیل بقا
مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
آزمون دقیق فیشر و کای دو
اندازه اثر و ریسک نسبی
نسبت بخت و اختلاف بین نسبت‌ها
shamrock_saint_patrick_day-512

مشاوره و سفارش انجام تحلیل

انجام و ارایه تحلیل آماری و رسم نمودار با ورژن 8 گراف پد
merci

سفارش و ارسال مجموعه گراف پد

با هزینه پستی رایگان برای شما ارسال خواهد شد.
facebook_birthday-512

مشاهده لیست کامل مجموعه

مجموعه ویژه گراف پد و هدیه پاییز 99 به شماست
iconspace_Laptop_54px-512

کلاس آموزش و تحلیل حضوری با GraphPad Prism

آموزش گراف پد و تحلیل حضوری داده‌های شما
iconfinder_5362_-_Slack_1313557

شماره تماس و پیام

09128186605

مجموعه آموزشی نرم‌افزار SPSS (ویژه پاییز ۹۹)

iconspace_Sign-512
تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های مقایسه پارامتری تی و آنوا
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
آزمون‌های مقایسه یک، دو و چند نمونه‌ای
انواع تحلیل‌های ناپارامتری و کاربرد آن
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها و مشاهدات
من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال و فریدمن
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512
مدل‌های رگرسیون غیرخطی
مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترها
نسبت بخت و ضرایب نمایی OR
ارزیابی مناسبت مدل‌های غیرخطی
فرضیه آماری ضرایب در رگرسیون لجستیک
پیش‌بینی در مدل‌های رگرسیونی غیرخطی
براورد احتمال رخداد پیشامد در تمام داده‌ها
facebook_photo-512
تحلیل‌های پیشرفته استنباط آماری
آنالیز و تحلیل کوواریانس
مطالعات اندازه‌گیری با تکرار مکرر
آزمون کرویت ماچولی
اینتراکشن در تحلیل کوواریانس
ضریب کاپا، اصلاح توافق کل
نیکویی برازش و سنجش مدل‌های احتمال
روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده
تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر
Statistics set graphpad.ir
کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی
محیط نرم‌افزار، ورود و مدیریت داده‌ها
چه تحلیل‌هایی با SPSS انجام می‌دهیم
آماره‌های توصیفی مرکزی و پراکندگی
انواع نمودارها و جداول آماری
پایایی پرسشنامه و آلفای کرونباخ
طبقه‌بندی داده‌ها در چندین گروه
growth-512
همبستگی، رگرسیون خطی و غیرخطی
انواع ضرایب همبستگی و ارتباط
ضرایب همبستگی پیرسن، اسپیرمن و کندال
مدل‌های رگرسیون خطی و ساختارهای پیش‌بینی
ضرایب رگرسیونی و ضریب تعیین
براورد پارامترهای مدل رگرسیونی
آزمون کای-اسکوئر و فرضیه استقلال
iconspace_Snowflakes-512
خوشه‌بندی و آنالیز تشخیصی
جدول مقادیر اولیه و نهایی مرکز هر خوشه
اهمیت تکرار در فرایند خوشه‌بندی
یافتن فاصله مرکز خوشه‌های نهایی از یکدیگر
معیار همگرایی تکرارها برای رسیدن به خوشه مناسب
طراحی و ساختار آنالیز تشخیصی در SPSS
احتمال قرار گرفتن داده‌ها در هر گروه پاسخ
آنالیز واریانس مقایسه میانگین‌ها در آنالیز تشخیصی
ماتریس‌های کوواریانس و همبستگی و همگنی آن‌ها
img_spss.jpg

مشاوره و کلاس تحلیلی

مشاوره آماری و کلاس آموزش نرم‌افزار SPSS
merci

سفارش و ارسال مجموعه SPSS

با هزینه پستی رایگان برای شما ارسال خواهد شد.
facebook_birthday-512

مشاهده لیست مجموعه SPSS

مجموعه آموزش SPSS هدیه پاییز 99 به شماست
iconspace_Table_54px-512

کلاس آموزش و تحلیل حضوری SPSS

آموزش SPSS و تحلیل حضوری داده‌های شما
iconfinder_5362_-_Slack_1313557

شماره تماس و پیام

09128186605

تحلیل طرح آزمایشات و رگرسیون با Minitab

 • فرایند پنج‌گانه تحلیل در طرح آزمایشات
 • مراحل Create, Define, Analyze, Predict, Plot
 • طراحی Worksheet نرم‌افزار Minitab و ورود داده‌ها
 • باقیمانده‌ها Large Residuals و نقش آن‌ها در بهبود مدل
 • ارایه تحلیل و انجام انواع طرح آزمایشات و مدل‌های رگرسیونی
 • طراحی انواع مدل‌های Simple & Multiple Regression
 • بهبود مدل‌های رگرسیونی به دست آمده و افزایش R-square
 • بیان و تفسیر آنالیز واریانس، جدول ضرایب و شاخص‌های ارزیابی مدل

گراف پد

گراف پد اینجاست. با ایمیل Support@GraphPad.ir با ما در تماس باشید.