Heat Map با GraphPad Prism 

 

رسم نمودارهای Heat Map از مزایای نرم‌افزار گراف پد به حساب می‌آید. Heat Mapها همان‌گونه که از نام آن‌ها برمی‌آید، گراف‌هایی هستند که براساس شدت و ضعف رنگ‌ها، یا طیفی از رنگ‌های کمرنگ تا پررنگ، اطلاعات و یافته‌های آماری ارایه می‌دهند.

GraphPad.ir

دریافت مجموعه آموزش تحلیل‌های گروهی

شامل 90 دقیقه ویدئو، فایل‌های مثال، دیتا و نتایج Prism

به منظور ارایه یک تحلیل Heat Map در پریسم از گزینه Grouped در بخش new table & graph کادر Heat Map را انتخاب می‌کنیم.

 

 
 

 

داده‌های آموزشی پریسم را می‌توانید در شکل زیر شامل شش ستون از ژن‌ها و شش سطر مشاهده کنید.

در فولدر Graphs نمودار Heat Map این داده‌ها رسم شده است.

در زمینه Heat Mapها کمی با پریسم کار کنید. نتایج بیشتری نیز پریسم برای شما دارد. منظور من این است که با استفاده از پریسم می‌توانید به جای نمایش یک عدد در هر خانه Heat Map با آماره‌ای از اعداد، مثلاً میانگین یک ستون از داده‌ها، روبه‌رو شوید. این مطلب نیز یک مزیت گراف پد است.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2019). Heat Map with GraphPad Prism Software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/heat-map/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2019). Heat Map with GraphPad Prism Software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/heat-map/.php

 

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.