تحلیل کوواریانس

ویدئو. آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS

زمان مطالعه: 11 دقیقه 

 

آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با نرم‌افزار SPSS

در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی می‌باشد. در ویدئو زیر خلاصه‌ای از کلاس یک ساعت آموزش تحلیل کوواریانس آمده است.

 

merci

دریافت آموزش کامل آنالیز کوواریانس یک طرفه

شامل ۶۰ دقیقه ویدئو، ۳۶ اسلاید آموزشی، فایل دیتا و نتایج SPSS

در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته آنوا ANOVA و همچنین مدل‌های رگرسیونی است. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون ٢ گروهی می‌باشد و تنها عامل تهدید کننده اعتبار درونی تحلیل کوواریانس طرح پیش آزمون است.

فرضیه‌های لازم در آنالیز کوواریانس

به هنگام انجام تحلیل کوواریانس ابتدا برقراری فرضیه‌های زیر را بررسی می‌کنیم. پس از آن به ارایه تحلیل‌های آنالیز کوواریانس می‌پردازیم.

 • مقیاس اندازه‌گیری باید نسبی یا فاصله‌ای باشد. به معنای اعداد در ریاضی
 • توزیع داده‌ها و البته باقیمانده‌های مدل، نرمال باشد. در صورتی که داده‌ها دارای چولگی شدید باشند، معمولاً نمی‌توان از آنالیز کوواریانس استفاده کرد. جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها به سادگی می‌توان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده کرد.
 • واریانس‌ها همگن باشند. جهت بررسی همگنی واریانس‌ها از آزمونی به نام آزمون لوین Levene استفاده می‌کنیم.
 • مشاهدات دارای داده پرت نباشند. برای این منظور در SPSS می‌توان یک Box Plot رسم کرد.
 • ارتباط خطی بین اندازه‌های پیش آزمون و پس آزمون تایید شود. یعنی ضریب رگرسیونی معنادار باشد.
 • شیب خط‌های رگرسیونی همگن باشد. به معنای وجود دو خط رگرسیونی موازی

ANCOVA 5 workshop astat.ir-min

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی آنالیز کوواریانس

در آموزش ویدئویی آنالیز کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و اسلایدهای آموزشی توضیح داده شده است.

ANCOVA
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای ANCOVA
 • پیش‌فرض‌های آنالیز کوواریانس
 • بررسی نرمال بودن داده‌ها و باقیمانده‌ها
 • Split File در فرایند تحلیل کوواریانس
 • General Linear Model در ANCOVA
 • تنظیمات پنجره Univariate در تحلیل کوواریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANCOVA
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس‌ها
 • Parameter Estimate مدل تحلیل کوواریانس
آنالیز کوواریانس
 • تحلیل کوواریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز کوواریانس
 • ترکیب دو طرح Independent و Paired
 • کمیت مداخله‌گر در ANCOVA
 • داده‌های پرت در آنالیز کوواریانس
 • برازش مدل رگرسیونی خطی بین پیش و پس آزمون
 • بررسی همگنی شیب‌ها Slopes
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • Residuals در دکمه Save پنجره Univariate

ارایه خدمات تحلیل با SPSS

گراف پد، ارایه خدمات انواع تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار SPSS در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹