کلاس خصوصی آموزش، تحلیل و مشاوره با SPSS

iconspace_Schedule_54px-512

روز و ساعت

همه روزه | 15 تا 19
shopping_black_friday_cyber_monday-512

هزینه کلاس و تحلیل

240 هزار تومان
iconfinder_5362_-_Slack_1313557

شماره تماس و پیام

09128186605
location-512

آدرس

تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی، پایین‌تر از پارک هنرمندان، پلاک 90، طبقه اول، واحد 4
آزمون گراف پد
055-blockchain-technology-block-chain-abstract-512

موضوعات کلاس

iconspace_Sign-512
تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های مقایسه پارامتری تی و آنوا
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
آزمون‌های مقایسه یک، دو و چند نمونه‌ای
انواع تحلیل‌های ناپارامتری و کاربرد آن
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها و مشاهدات
مفهوم مقدار احتمال (P-value) و سطح معنی‌داری
من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال و فریدمن
seed-packet-agriculture-garden-gardening-512
تحلیل‌های کوواریانس و تکرار مکرر
تحلیل کوواریانس ANCOVA و MANCOVA
آزمون کرویت ماچولی Mauchly’s Test of Sphericity
تحلیل اندازه‌گیری با تکرار مکرر Repeated Measure
اینتراکشن Interaction در تحلیل کوواریانس
وزن‌دهی و تکرار مشاهدات Weight Cases
انجام آزمون نیکویی برازش Goodness of Fit
استفاده از نرم‌افزار برای جایگزینی داده‌های گمشده
facebook_photo-512
تحلیل‌های پیشرفته استنباط آماری
تحلیل عاملی اکتشافی
خوشه‌بندی داده‌ها Clustering
تحلیل K-Means Cluster
آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis
تحلیل ممیزی
تحلیل مسیر Path Analysis
تحلیل ROC Curve
Statistics set graphpad.ir
کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی
محیط نرم‌افزار SPSS، ورود و مدیریت داده‌ها
پنجره‌های نرم‌افزار و نحوه کار با فایل‌های داده
آماره‌های توصیفی مرکزی و پراکندگی Descriptive Statistics
طبقه‌بندی داده‌ها در چندین گروه
رسم جدول توزیع فراوانی و توافقی Custom Tables
بیان نتیجه مشاهدات به وسیله نمودارهای آماری Graphs
بررسی پایایی Reliability مطالعه و ضریب آلفای کرونباخ
growth-512
همبستگی و رگرسیون خطی
انواع ضرایب همبستگی Pearson ،Spearman و Kendall’s
ضریب کاپا و اصلاح توافق کل، توافق تصادفی و غیر تصادفی
مدل‌های رگرسیون خطی و ساختارهای پیش‌بینی
استفاده از Automatic Linear Modeling در طراحی رگرسیونی
ضرایب رگرسیونی و ضریب تعیین
آزمون کای-اسکوئر و فرضیه استقلال
ارزیابی معیارهای مناسبت مدل‌های رگرسیونی
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512
مدل‌های رگرسیون غیرخطی
مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترها
نسبت بخت و ضرایب نمایی
ارزیابی مناسب بودن مدل‌های غیرخطی
طراحی مدل در رگرسیون لجستیک
انواع منحنی‌های غیرخطی در SPSS
مدل‌های رگرسیون غیرخطی و ساختارهای پیش‌بینی
براورد پارامترهای مدل‌های غیرخطی با نرم‌افزار

مدرس کلاس

ابوالفضل قودجانی

نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال)

دارای ایمپکت RG Score = 37.94 در ResearchGate

در رده پنج درصد محققان و پژوهشگران برتر ResearchGate

مشاهده پروفایل مدرس در ResearchGate

درباره SPSS

 

SPSS را می‌توان یکی از بهترین نرم‌افزار ارایه تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری در علوم اجتماعی، اقتصادی، مدیریت، پزشکی و روانشناسی دانست. SPSS با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری از مقدماتی تا پیشرفته و رسم بسیاری از گراف‌ها و نمودارهای مناسب مقالات و گزارشات علمی و کاربردی، امروزه کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی انواع جداول فراوانی و چندبعدی آماری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند رگرسیون لجستیک، انجام تحلیل‌های ممیزی، اکتشافی و ضرایب توافق کاپا، شما را از آموختن هر نرم‌افزار دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

گراف پد

سوالات متداول

SPSS، نرم‌افزاری است که به شما کمک می‌کند، در هر جایگاه و دانش آماری که قرار گرفته‌اید، چند قدم جلوتر بروید. این مطلب مزیتی است که در کمتر نرم‌افزار آماری می‌توانید مشاهده کنید.

SPSS از جمله نرم‌افزارهای آموزشی و کاربردی در تحلیل‌های آماری است. بنابراین دانستن حداقل‌های آمار و آزمون‌های فرضیه، جهت شرکت در کلاس ضروری است.

اولین نکته در این زمینه آن است که SPSS، نرم‌افزاری برای “تحلیل و آنالیز” است. بنابراین کاربران آن، باید حداقل با سطوح از آمار و تئوری‌های آماری، آشنا باشند. در واقع تمام کاربران و پژوهشگرانی که به دنبال انجام تحلیل بر روی “یافته‌ها و داده‌های” به دست آمده از مطالعات خود هستند، می‌توانند از SPSS، انواع روش‌های آماری قرار داده شده در این نرم‌افزار و ابزارهای موجود در آن، بهره ببرند. نرم‌افزار SPSS به خوبی می‌تواند در تحلیل یافته‌های طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و مقالات، استفاده شده و نتایج و گراف‌های دقیقی از داده‌ها به دست دهد.

بله، پاسخ مثبت است. شما می‌توانید در دوره‌های غیرحضوری ما که شامل دریافت DVD کلاس، شرکت در کلاس‌های غیرحضوری با اسکایپ و یا دریافت خدمات مشاوره‌ای آماری می‌باشد، شرکت کنید. می‌توانید با شماره 09128186605 نیز تماس بگیرید.

بسیاری از تحلیل‌های مقایسه‌ای یک یا چند گروه، رسم انواع جداول آماری Univariate و Multivariate، یافتن آماره‌های توصیفی، رسم نمودارهای آماری، طراحی مدل‌های خطی و غیرخطی آماری، انواع آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، مدل‌های غیرخطی لجستیک، آنالیزهای ارتباط و اثرگذاری، رگرسیون و همبستگی، تحلیل‌های احتمالی یک و چندبعدی، براورد پارامترهای توصیفی و استنباطی، با استفاده از SPSS انجام می‌شود.

اطلاعات ثبت‌نام

 

location-11-512

آدرس

طالقانی، خیابان موسوی، پلاک 90، طبقه اول، واحد 4
iconspace_Schedule_54px-512

روز و ساعت

همه روزه | ساعت 19-15
shopping_black_friday_cyber_monday-512

هزینه کلاس آموزش و تحلیل

240 هزار تومان (دو ساعت)
iconfinder_5362_-_Slack_1313557

شماره تماس

09128186605