کلاس خصوصی آموزش، مشاوره و تحلیل با SPSS

001-brain-computer-interface-artificial-intelligence-cyber-512

دیاگرام کلاس

cinema_movie_film_entertainment_theater_show_video_watching-512

ارایه ویدئو کلاس

بلافاصله پس از کلاس
facebook_like_notification-512

روز و ساعت کلاس

همه روزه | ساعت 15 تا 19
shopping_black_friday_cyber_monday-512

هزینه کلاس خصوصی

140 هزار تومان (دوساعت)
iconfinder_5362_-_Slack_1313557

شماره تماس

09128186605
location-512

آدرس

تهران، خیابان طالقانی، خیابان موسوی، پایین‌تر از پارک هنرمندان، پلاک 90، واحد 4، آموزشگاه بهرایان دانش
آموزش نرم افزار SPSS

درباره SPSS

 

SPSS را می‌توان یکی از بهترین نرم‌افزار ارایه تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری در علوم اجتماعی، اقتصادی، مدیریت، پزشکی و روانشناسی دانست. SPSS با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری از مقدماتی تا پیشرفته و رسم بسیاری از گراف‌ها و نمودارهای مناسب مقالات و گزارشات علمی و کاربردی، امروزه کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی انواع جداول فراوانی و چندبعدی آماری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند رگرسیون لجستیک، انجام تحلیل‌های ممیزی، اکتشافی و ضرایب توافق کاپا، شما را از آموختن هر نرم‌افزار دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

گراف پد
055-blockchain-technology-block-chain-abstract-512

موضوعات کلاس

iconspace_Sign-512
تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های مقایسه پارامتری تی و آنوا
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
آزمون‌های مقایسه یک، دو و چند نمونه‌ای
انواع تحلیل‌های ناپارامتری و کاربرد آن
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها و مشاهدات
مفهوم مقدار احتمال (P-value) و سطح معنی‌داری
من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال و فریدمن
seed-packet-agriculture-garden-gardening-512
تحلیل‌های کوواریانس و تکرار مکرر
تحلیل کوواریانس ANCOVA و MANCOVA
آزمون کرویت ماچولی Mauchly’s Test of Sphericity
تحلیل اندازه‌گیری با تکرار مکرر Repeated Measure
اینتراکشن Interaction در تحلیل کوواریانس
وزن‌دهی و تکرار مشاهدات Weight Cases
انجام آزمون نیکویی برازش Goodness of Fit
استفاده از نرم‌افزار برای جایگزینی داده‌های گمشده
facebook_photo-512
تحلیل‌های پیشرفته استنباط آماری
تحلیل عاملی اکتشافی
خوشه‌بندی داده‌ها Clustering
تحلیل K-Means Cluster
آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis
تحلیل ممیزی
تحلیل مسیر Path Analysis
تحلیل ROC Curve
Statistics set graphpad.ir
کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی
محیط نرم‌افزار SPSS، ورود و مدیریت داده‌ها
پنجره‌های نرم‌افزار و نحوه کار با فایل‌های داده
آماره‌های توصیفی مرکزی و پراکندگی Descriptive Statistics
طبقه‌بندی داده‌ها در چندین گروه
رسم جدول توزیع فراوانی و توافقی Custom Tables
بیان نتیجه مشاهدات به وسیله نمودارهای آماری Graphs
بررسی پایایی Reliability مطالعه و ضریب آلفای کرونباخ
growth-512
همبستگی و رگرسیون خطی
انواع ضرایب همبستگی Pearson ،Spearman و Kendall’s
ضریب کاپا و اصلاح توافق کل، توافق تصادفی و غیر تصادفی
مدل‌های رگرسیون خطی و ساختارهای پیش‌بینی
استفاده از Automatic Linear Modeling در طراحی رگرسیونی
ضرایب رگرسیونی و ضریب تعیین
آزمون کای-اسکوئر و فرضیه استقلال
ارزیابی معیارهای مناسبت مدل‌های رگرسیونی
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512
مدل‌های رگرسیون غیرخطی
مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترها
نسبت بخت و ضرایب نمایی
ارزیابی مناسب بودن مدل‌های غیرخطی
طراحی مدل در رگرسیون لجستیک
انواع منحنی‌های غیرخطی در SPSS
مدل‌های رگرسیون غیرخطی و ساختارهای پیش‌بینی
براورد پارامترهای مدل‌های غیرخطی با نرم‌افزار

مدرس کلاس

دکتر ابوالفضل قودجانی (رتبه 1 آزمون دکترا کشوری رشته آمار)
نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال ایران)
دارای ایمپکت RG Score = 28.98 در ResearchGate
مشاور آماری دانشکده Alan Edwards Centre for Research on Pain AECRP دانشگاه McGill کانادا

 

سوالات متداول

SPSS، نرم‌افزاری است که به شما کمک می‌کند، در هر جایگاه و دانش آماری که قرار گرفته‌اید، چند قدم جلوتر بروید. این مطلب مزیتی است که در کمتر نرم‌افزار آماری می‌توانید مشاهده کنید.

SPSS از جمله نرم‌افزارهای آموزشی و کاربردی در تحلیل‌های آماری است. بنابراین دانستن حداقل‌های آمار و آزمون‌های فرضیه، جهت شرکت در کلاس ضروری است.

اولین نکته در این زمینه آن است که SPSS، نرم‌افزاری برای “تحلیل و آنالیز” است. بنابراین کاربران آن، باید حداقل با سطوح از آمار و تئوری‌های آماری، آشنا باشند. در واقع تمام کاربران و پژوهشگرانی که به دنبال انجام تحلیل بر روی “یافته‌ها و داده‌های” به دست آمده از مطالعات خود هستند، می‌توانند از SPSS، انواع روش‌های آماری قرار داده شده در این نرم‌افزار و ابزارهای موجود در آن، بهره ببرند. نرم‌افزار SPSS به خوبی می‌تواند در تحلیل یافته‌های طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و مقالات، استفاده شده و نتایج و گراف‌های دقیقی از داده‌ها به دست دهد.

بله، پاسخ مثبت است. شما می‌توانید در دوره‌های غیرحضوری ما که شامل دریافت DVD کلاس، شرکت در کلاس‌های غیرحضوری با اسکایپ و یا دریافت خدمات مشاوره‌ای آماری می‌باشد، شرکت کنید. می‌توانید با شماره 09128186605 نیز تماس بگیرید.

بسیاری از تحلیل‌های مقایسه‌ای یک یا چند گروه، رسم انواع جداول آماری Univariate و Multivariate، یافتن آماره‌های توصیفی، رسم نمودارهای آماری، طراحی مدل‌های خطی و غیرخطی آماری، انواع آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، مدل‌های غیرخطی لجستیک، آنالیزهای ارتباط و اثرگذاری، رگرسیون و همبستگی، تحلیل‌های احتمالی یک و چندبعدی، براورد پارامترهای توصیفی و استنباطی، با استفاده از SPSS انجام می‌شود.

اطلاعات ثبت‌نام

 

location-11-512

آدرس

طالقانی، خیابان موسوی، پلاک 90، طبقه اول، واحد 4
facebook_like_notification-512

روز و ساعت

همه روزه | ساعت 19-15
Statistics set graphpad.ir

هزینه کلاس خصوصی

140 هزار تومان (دو ساعت)
y2-father-greeting-card-1-800×6001

هدیه رایگان

نرم‌افزار SPSS25 در دو نسخه
iconfinder_5362_-_Slack_1313557

شماره تماس

09128186605