Linkedin graphpad

شماره تماس و پیام

09128186605

مجموعه آموزش SPSS (پاییز ۱۴۰۰)

شامل ویدئوها، مثال‌ها و اسلایدهای تحلیل با نرم‌افزار

با همکاری موسسه پژوهشی علامه و موسسه فرهنگی هنری شمیم دارای مجوز شماره 98/1/23210
facebook_birthday-512

دریافت بروشور مجموعه

این مجموعه محصول ویژه گراف پد و هدیه پاییز ۱۴۰۰ به شماست.
merci

دوست دارم برایم فرستاده شود

مجموعه شامل سه DVD برای شما به آدرس تهران پیک و به شهرستان با پست پیشتاز، ارسال خواهد شد.
هزینه 385 هزار تومان
shamrock_saint_patrick_day-512

دوست دارم دانلود کنم

تمام فایل‌ها را می‌توانید به صورت دانلود دریافت کنید. همچنین مجموعه بلافاصله برای شما ایمیل می‌شود.
هزینه 225 هزار تومان

     موضوعات مجموعه آموزش SPSS

iconspace_Sign-512
تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های مقایسه پارامتری تی و آنوا
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
آزمون‌های مقایسه یک، دو و چند نمونه‌ای
انواع تحلیل‌های ناپارامتری و کاربرد آن
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها و مشاهدات
من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال، مک نمار و فریدمن
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512
مدل‌های رگرسیون غیرخطی
مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترها
نسبت بخت و ضرایب نمایی OR
ارزیابی مناسبت مدل‌های غیرخطی
فرضیه آماری ضرایب در رگرسیون لجستیک
پیش‌بینی در مدل‌های رگرسیونی غیرخطی
براورد احتمال رخداد پیشامد در تمام داده‌ها
facebook_photo-512
تحلیل‌های پیشرفته استنباط آماری
آنالیز و تحلیل کوواریانس
مطالعات اندازه‌گیری با تکرار مکرر
آزمون کرویت ماچولی
اینتراکشن در تحلیل کوواریانس
ضریب کاپا، اصلاح توافق کل
نیکویی برازش و سنجش مدل‌های احتمال
روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده
تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر
Statistics set graphpad.ir
کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی
محیط نرم‌افزار، ورود و مدیریت داده‌ها
آماره‌های توصیفی مرکزی و پراکندگی
انواع نمودارها و جداول آماری
پایایی پرسشنامه و آلفای کرونباخ
پایایی Test-Retest و ICC
طبقه‌بندی داده‌ها و نرمال کردن مقادیر عددی
growth-512
همبستگی، رگرسیون خطی ساده و چندگانه
انواع ضرایب همبستگی و ارتباط
ضرایب همبستگی پیرسن، اسپیرمن و کندال
مدل‌های رگرسیون خطی و ساختارهای پیش‌بینی
ضرایب رگرسیونی و ضریب تعیین
براورد پارامترهای مدل رگرسیونی
آزمون کای-اسکوئر و فرضیه استقلال
seed-packet-agriculture-garden-gardening-512
خوشه‌بندی و آنالیز تشخیصی
جدول مقادیر اولیه و نهایی مرکز هر خوشه
اهمیت تکرار در فرایند خوشه‌بندی
یافتن فاصله مرکز خوشه‌های نهایی از یکدیگر
معیار همگرایی تکرارها برای رسیدن به خوشه مناسب
طراحی و ساختار آنالیز تشخیصی در SPSS
احتمال قرار گرفتن داده‌ها در هر گروه پاسخ
آنالیز واریانس مقایسه میانگین‌ها در آنالیز تشخیصی
ماتریس‌های کوواریانس و همبستگی و همگنی آن‌ها

مدرس مجموعه SPSS

ابوالفضل قودجانی
رتبه ۱ آزمون دکترا آمار کشور

نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال)
دارای ایمپکت RG Score =56.80 در ResearchGate
در رده دو درصد محققان و پژوهشگران برتر ResearchGate

درباره مدرس بیشتر بدانیم

 

     درباره SPSS

SPSS را می‌توان یکی از بهترین نرم‌افزار ارایه تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری در علوم اجتماعی، اقتصادی، مدیریت، پزشکی و روانشناسی دانست. SPSS با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری از مقدماتی تا پیشرفته و رسم بسیاری از گراف‌ها و نمودارهای مناسب مقالات و گزارشات علمی و کاربردی، امروزه کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی انواع جداول فراوانی و چندبعدی آماری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند رگرسیون لجستیک، انجام تحلیل‌های ممیزی، اکتشافی و ضرایب توافق کاپا، شما را از آموختن هر نرم‌افزار دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

سوالات متداول

مجموعه آموزش ویدئویی و تصویری نرم‌افزار SPSS را می‌توانید هم به صورت دانلودی یعنی از روی سایت گراف پد و هم به صورت پیک (در تهران) و یا ارسال با پست پیشتاز به آدرس خودتان، دریافت کنید.

بلافاصله پس از پرداخت، لینک‌های اختصاصی دانلود، برای شما ایمیل می‌شود. همچنین لینک‌های دانلود بر روی سایت گراف پد قرار می‌گیرد. به سادگی و بدون محدودیت می‌توانید با استفاده از لینک‌ها به دانلود قسمت‌های مختلف مجموعه بپردازید.

بله، در صورتی که می‌خواهید DVDها برای شما پست و یا پیک شود، گزینه ارسال پستی را انتخاب کنید. مجموعه با هزینه پستی رایگان به صورت پیشتاز ارسال می‌شود. در تهران نیز با پیک رایگان برایتان فرستاده خواهد شد.

تهرانی یا شهرستانی بودن شما فرقی ندارد. به سادگی از هر نقطه کشور می‌توانید مجموعه را چه به صورت دانلودی و چه به صورت پستی و یا با پیک سفارش دهید. در سفارش دانلودی، مجموعه هم ایمیل شده و هم از روی سایت  گراف پد، قابل دانلود است. در سفارش پستی نیز با پست پیشتاز در شهرستان و پیک در تهران، DVDها برای شما ارسال می‌شود.

بسیاری از تحلیل‌های مقایسه‌ای یک یا چند گروه، میانگین و انحراف معیار، رسم انواع جداول آماری Univariate و Multivariate، تحلیل‌های اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure، انواع آنالیزهای واریانس و کوواریانس ANOVA، MANOVA، ANCOVA و MANCOVA، نرمال کردن داده‌ها، یافتن آماره‌های توصیفی، رسم نمودارهای آماری، طراحی مدل‌های خطی و غیرخطی آماری، انواع آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، مدل‌های غیرخطی لجستیک، آنالیزهای ارتباط و اثرگذاری، رگرسیون و همبستگی، تحلیل‌های احتمالی یک و چندبعدی، آنالیز خوشه‌ای و تحلیل ممیزی، آنالیز تشخیصی، براورد پارامترهای توصیفی و استنباطی، با استفاده از SPSS انجام می‌شود.