تخفیف دارد
ویدئو آموزش تحلیل XY

ویدئو آموزش تحلیل‌های XY با GraphPad Prism (سه ساعت)

145 هزار تومان 125 هزار تومان

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در کارگاه آموزش پریسم به بیان و ارایه اصلی‌ترین روش‌های تحلیل‌های XY که به موضوعات رگرسیون خطی و غیر خطی، براورد پارامترهای مدل، ضرایب همبستگی، به همراه رسم نمودار و گراف، با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 60.14

تعداد دریافت مجموعه آموزش تحلیل‌های خطی و غیرخطی: 769 متقاضیدریافت گراف پد

شناسه مجموعه: XY Analysis with GraphPad Prism دسته: ,

ویدئو آموزش رگرسیون غیرخطی از مجموعه آموزش Graphpad Prism شامل موارد زیر است.

 • یک ساعت ویدئو آموزشی تحلیل همبستگی Correlation با گراف پد
 • 46 دقیقه ویدئو آموزشی تحلیل رگرسیون خطی Linear Regression و مقایسه منحنی‌ها Compare Slope با گراف پد
 • یک ساعت و 15 دقیقه ویدئو آموزشی تحلیل رگرسیون غیرخطی Nonlinear Regression با گراف پد
 • بررسی Correlation
 • بررسی Simple linear regression
 • بررسی Linear Regression – Compare Slope
 • بررسی Interpolate unknown from a linear standard curve
 • بررسی Nonlinear Regression – one phase exponential decay 
 • بررسی Eliminating outliers during nonlinear regression
 • بررسی RIA or ELISA – Interpolate unknown from sigmoidal curve

مطالب ارایه شده در ویدئو آموزش رگرسیون غیرخطی با GraphPad Prism

نکات مورد توجه در مجموعه آموزشی Nonlinear Regression گراف پد پریسم GraphPad Prism موارد زیر است.

Models
 • XY analyses & Graph
 • R for every pairs 
 • Normality Test
 • One-tailed & Two-tailed
 • Scatter & Residual Plot
 • Linear Regression – Compare Slope
 • Simple Linear Regression 
 • Interpolate unknown data
 • Replicates in Regression
 • Control & Treated in Regression
 • Start & End Line
 • Nonlinear Regression
 • One phase exponential decay 
 • Detect and eliminating outliers
 • Interpolate a standard curve
 • RIA or ELISA in Sigmoidal Curve
Analyze
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • تنظیمات نرم‌افزار ارایه تحلیل رگرسیونی و همبستگی
 • چرایی استفاده از همبستگی پیرسن یا اسپیرمن
 • بررسی آزمون نرمالیتی در ضریب همبستگی
 • یک دامنه و دو دامنه بودن آزمون همبستگی
 • استنباط آماری و تحلیل نتایج و خروجی‌های نرم‌افزار
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • طراحی مدل رگرسیون خطی و مقایسه منحنی‌ها
 • باقیمانده‌ها و رسم منحنی فاصله اطمینان
 • وجود محدودیت در مدل‌های رگرسیونی خطی
 • طراحی مدل رگرسیون خطی با داده‌های نامعلوم
 • برازش منحنی استاندارد بر داده‌های حذف شده
 • طراحی مدل رگرسیون غیرخطی و براورد پارامترها
 • براورد Plateau، K، Half life، Tau، Span، Y0
 • یافتن داده‌های پرت در تحلیل‌های رگرسیون غیرخطی
 • برازش منحنی غیر خطی و فواصل اطمینان

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.