t test paired
15 دی

ویدئو. مثال آموزشی T test – Paired با گراف پد

    همان‌گونه که می‌دانیم با استفاده از آزمون‌های پارامتری T Test می‌توانیم به مقایسه بین یک گروه با یک عدد ثابت و از پیش تعیین شده و یا مقایسه بین دو گروه مستقل و یا وابسته با یکدیگر بپردازیم. …

t test unpaired
10 دی

ویدئو. مثال آموزشی T test – Unpaired

    همان‌گونه که می‌دانیم با استفاده از آزمون‌های پارامتری T Test می‌توانیم به مقایسه بین یک گروه با یک عدد ثابت و از پیش تعیین شده و یا مقایسه بین دو گروه مستقل و یا وابسته با یکدیگر بپردازیم. …

Multiple T Test
09 مهر

ویدئو Multiple T Test با گراف پد پریزم

    معمولاً عادت داریم در هر مطالعه، داده‌ها را در زیر هم ستون‌بندی کرده و آن‌ها را در چند ستون بنویسیم. ما معمولاً برای Variableهای خود یک نام قرار داده و اعداد را در زیر هم و در چند …

آزمون one sample t test
28 آذر

آزمون One Sample T Test در پریسم

    گاهی اوقات در یک مطالعه به دنبال مقایسه داده‌های چند گروه با یکدیگر نیستیم، بلکه می‌خواهیم داده‌های جمع‌آوری شده خود را با “یک عدد ثابت” و از پیش تعیین شده مقایسه کنیم.   به عنوان مثال ما می‌دانیم …