Multiple T Test

ویدئو Multiple T Test با گراف پد پریزم

زمان مطالعه: 14 دقیقه 

 

معمولاً عادت داریم در هر مطالعه، داده‌ها را در زیر هم ستون‌بندی کرده و آن‌ها را در چند ستون بنویسیم. ما معمولاً برای Variableهای خود یک نام قرار داده و اعداد را در زیر هم و در چند ستون می‌نویسیم. حال مطالعه‌ای را در نظر بگیرید که اعداد به جای اینکه ستونی نوشته شوند، سطری نوشته بشوند و هر سطر یک Variable باشد. در این مطالعات هر سطر معرف یک مورد یا فرد کاملاً مستقل از سطرهای دیگر است.

در واقع در این مطالعات ما به دنبال آزمون؛ نَه برای تمام n فرد موجود در تحقیق و یافتن یک P-value بلکه به دنبال انجام آزمون به ازای تک تک افراد و سطرها و در واقع یافتن n مقدار احتمال و یا همان P-value هستیم. به روش آماری این مطالعات Multiple T Test گفته می‌شود.

در نرم‌افزار گراف پد به سادگی می‌توانیم، پروژه‌های Multiple T Test را پاسخ دهیم.

 

به داده‌های این نوع مطالعه در پریسم دقت کنید. هر سطر بیانگر یک فرد یا مورد است که سه بار به هنگام Control و سه بار در زمان Treated اندازه‌گیری شده است.

 

هنگامی که بر روی این داده‌ها آنالیز Multiple T Test را انجام می‌دهیم، به ازای هر سطر یک P-value به دست می‌آوریم.

 

در واقع در Multiple T Test هر سطر که بیانگر فرد کاملاً مستقل از سطرهای دیگر بود، Control و Treated خودش با هم مقایسه می‌شوند.

البته در این مطالعات دیگر به جای P-value ابزار دیگری به نام q-value معیار قضاوت وجود اختلاف معنادار در هر سطر خواهد بود. در واقع ما سطرهایی را دارای اختلاف معنادار بین Control و Treated خودش می‌دانیم که q-value آن معنادار باشد.

 

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پَد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید تماس بگیرید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.

 

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹