نمودار جعبه ای
03 اسفند

رسم نمودار جعبه ای Box Plot با استفاده از نرم‌افزار SPSS

    توضیحات رسم و طراحی نمودارهای جعبه ای برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         نمودارهای جعبه‌ای با رسم نتایج کوچکترین و بزرگترین مشاهده، میانه، چارک اول و سوم و همچنین نمایش …

نمودار پراکنش
22 بهمن

رسم نمودار پراکنش Scatter Plot با استفاده از نرم‌افزار SPSS

    توضیحات رسم و طراحی نمودارهای پراکنش برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         در مطالعات و موضوعات مرتبط با ضرایب همبستگی، رسم نمودارهای پراکنش و یا همان Scatter Plot خود را …

فونت فارسی
23 تیر

افزودن فونت فارسی به نرم افزار SPSS

هنگام استفاده و کار با نرم‌افزار SPSS گاهی اوقات پیش می‌آید که می‌خواهیم از فونت‌های فارسی استفاده کنیم. این مطلب در رسم نمودارها و گراف‌ها، بیشتر دیده می‌شود. اگر نرم‌افزار SPSS نصب شده ما دارای فونت‌های فارسی باشد، خب، خیلی …

ستاره های معنی داری
08 آذر

قرار دادن ستاره های معنی داری در نمودارهای گراف پد پریسم

    امکان جدیدی که در نرم افزار گراف پد پریسم ورژن شماره ۹ اضافه شده است، قرار دادن ستاره های معنی داری به صورت اتوماتیک در نمودارها و گراف‌های به دست آمده است. تا قبل از ارایه ورژن ۹ …

Box and Whiskers Plot
28 خرداد

نمودار Box and Whiskers Plot نرم افزار گراف پد

    یکی از نمودارهایی که با استفاده از نرم افزار گراف پد می‌توان رسم کرد به نام Box and Whiskers Plot معروف است. با استفاده از این گراف‌ها می‌توانیم کمترین، بیشترین، میانه، چارک اول و چارک سوم، داده‌ها را مشاهده …

Forest Plot
20 بهمن

نمودار جنگلی Forest Plot با گراف پد

  نمودارهای جنگلی Forest Plot به منظور نمایش نتایج به دست آمده از مطالعات مشابه و دارای سوالات و فرضیات همانند و یا همان متا آنالیز، استفاده می‌شوند.         در شکل زیر می‌توانید یک Forest Plot که …

آموزش Graphpad Prism
16 دی

چرا با گراف پد پریسم کار می‌کنیم؟

  الف) آشنایی با گراف پد پریسم. نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزارهای مطلوب و مناسب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی، پیراپزشکی، زیستی و دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع در حالی که هر کدام از …

نمونه کارها در گراف پد پریسم
15 آذر

نمونه کارها در GraphPad Prism

  هنگامی که نرم‌افزار گراف پد را باز می‌کنید در بخش Existing file و گزینه Graph portfolio نمونه کارهای پریسم قرار دارد. با استفاده از این گزینه می‌تواند گراف‌ها، داده‌ها و نتایج مرتبط با آن ‌را مشاهده کنید. این بخش …