قبلی
هیستوگرام

رسم هیستوگرام Histogram با نرم‌افزار SPSS

توضیحات رسم و طراحی هیستوگرام  برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن

این نمودار بیشتر به منظور نمایش داده‌های کمی پیوسته مورد استفاده قرار می‌گیرد. هیستوگرام‌ها نمودارهای مطلوبی هستند که نمایش مناسبی از نحوه‌ی پراکندگی داده‌ها ارایه می‌دهند. محور افقی در این نمودارها تمام مشاهدات را در بر می‌گیرد. محور عمودی نیز فراوانی مشاهدات را بیان می‌کند. این نمودارها می‌توانند به سادگی نقاطی را که دارای بیشترین فراوانی هستند و اصطلاحاً به آن‌ها نقطه‌ی قلّه‌گی و یا نقطه اوج گفته می‌شود، نشان دهند. فهم آ‌ن‌ها آسان بوده و اطلاعات مناسبی را در مورد داده‌ها در اختیار محقق می‌گذارد.

 

گراف پد

دریافت مجموعه آموزش طراحی انواع نمودارها و گراف‌ها

شامل 145 دقیقه ویدئو، فایل‌های مثال، دیتا و نتایج نرم‌افزار SPSS

 

هیستوگرام‌ها و در حالت کلی‌تر همه انواع نمودارهای آماری را می‌توانیم با استفاده از مسیر زیر در نرم افزار SPSS رسم کنیم.

Graphs → Chart Builder 

مسیر رسم انواع نمودارها در نرم‌افزار SPSS

 

با رفتن به این مسیر، پنجره زیر با نام Chart Builder که جهت رسم و طراحی انواع گراف‌هایی آماری از آن استفاده می‌شود، برای ما باز می‌شود. در این پنجره و محیط نرم افزار SPSS قابلیت و امکنات فراوانی جهت ترسیم انواع نمودارهای آماری قرار داده شده است. انواع هیستوگرام‌ها در تصویر زیر مشخص شده است.

پنجره Chart Builder جهت رسم انواع نمودارهای آماری در نرم‌افزار SPSS

 

مثال‌های رسم انواع هیستوگرام

 Examples 

بیایید با یکدیگر چند مثال که در آن‌ها به رسم هیستوگرام می‌پردازیم، حل کنیم. فایل دیتا این مثال را می‌توانید از Histogram دریافت کنید. در تصویر زیر بخشی از فایل دیتا را مشاهده کنید.

مثال رسم انواع هیستوگرام

 

به عنوان مثال من می‌خواهیم نمودار هیستوگرام cholesterol concentration که در ستون chol قرار دارد را به دست بیاورم. در پنجره Chart Builder مطابق تصویر زیر آن‌ را قرار می‌دهم.

رسم هیستوگرام از cholesterol concentration

 

من در این نمودار cholesterol concentration را در محور x قرار دارم. محور y نیز که به صورت پیش‌فرض Histogram قرار گرفته است. همچنین گزینه Display normal curve را جهت رسم منحنی نرمال انتخاب کرده‌ایم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید انواع هیستوگرام‌ها مانند Simple و Stacked همراه با Frequency Polygon و Population Pyramid قابل مشاهده است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

هیستوگرام cholesterol concentration همراه با منحنی نرمال را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

هیستوگرام cholesterol concentration همراه با منحنی نرمال

 

همان‌گونه که در این گراف دیده می‌شود، آماره‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار داده‌های Chol به ترتیب برابر با 5.1785 و 0.5715 به دست آمده است. چنانچه علاقمند باشیم با استفاده از لینک (آزمون نرمال بودن داده ها Normality Test در نرم افزار SPSS) می‌توانیم به بررسی نرمال بودن داده‌ها نیز بپردازیم. این مطلب را از آن جهت بیان کردم که در هیستوگرام بالا می‌توانید، منحنی نرمال داده‌ها را نیز مشاهده کنید.

 

به عنوان مثال دیگر فرض کنید می‌خواهیم هیستوگرام chol را به تفکیک برای هر کدام از گروه‌های فعالیت بدنی به دست بیاوریم. در این صورت به جای Simple Histogram از Stacked Histogram استفاده می‌کنیم. مطابق تصویر زیر آن‌ها را قرار می‌دهیم.

تنظیمات رسم هیستوگرام chol به تفکیک گروه‌های فعالیت بدنی

 

من در این نمودار cholesterol concentration را در محور x قرار دارم. محور y نیز که به صورت پیش‌فرض Histogram قرار گرفته است. گروه‌های فعالیت physical activity را نیز به عنوان Set color قرار داده‌ام. گراف به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

هیستوگرام chol به تفکیک گروه‌های فعالیت بدنی

 

در این گراف، گروه‌های فعالیت بدنی از یکدیگر متمایز شده‌اند. به ازای هر کدام از آن‌ها نیز آماره‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار داده‌های Chol به دست آمده است. به نظر می‌رسد افراد دارای فعالیت کمتر، دارای chol بالاتری هستند و افراد دارای فعالیت بیشتر، chol پایین‌تری دارند. با این حال این ایده باید آزمون شود.

در واقع نمودارها و گراف‌ها صرفاً به ما یک دید و شِمای بصری و توصیفی می‌دهند، لازم است با استفاده از تحلیل‌های استنباطی بیشتر مانند آزمون‌های آنالیز واریانس و یا Kruskal-Wallis به بررسی دقیق‌تر ایده رابطه وارون و منفی بین physical activity و cholesterol concentration بپردازیم.

 

بیایید یک مثال دیگر را نیز با یکدیگر حل کنیم. فرض کنید می‌خواهیم گرافی با نام چندضلعی فراوانی Frequency Polygon را برای وزن افراد به دست بیاوریم. تصویر زیر را ببینید.

تنظیمات رسم Frequency Polygon وزن افراد

 گراف به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید. آماره‌های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار داده‌های body weight به ترتیب برابر با 71.407 و 5.223 به دست آمده است.

Frequency Polygon وزن افراد

   در پنجره Chart Builder و در گزینه Histogram، می‌توان گراف دیگری با نام هرم جمعیتی Population Pyramid را نیز رسم کرد. این‌گونه گراف‌ها، به منظور نمایش توزیع فراوانی یک Variable از نوع عددی Scale، در بین گروه‌های مختلف یک Variable اسمی و یا رتبه‌ای، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال می‌خواهیم Population Pyramid وزن افراد را در گروه‌های مختلف سنی، به دست بیاوریم. می‌توانیم مطابق تصویر زیر آن‌ها را قرار دهیم.

تنظیمات Population Pyramid وزن افراد در گروه‌های سنی

 

من در اینجا از یک گراف با نام Population Pyramid استفاده کرده‌ام. توزیع وزن در محور Y و Age Category نیز به عنوان Split Variable، در تنظیمات پنجره Chart Builder قرار گرفته است. گراف به دست آمده را در ادامه مشاهده می‌کنید.

Population Pyramid وزن افراد در گروه‌های سنی

 

به نظر می‌رسد افراد با سنین بین 25 تا 40 سال دارای وزن بیشتری نسبت به سایر افراد هستند. با این حال این ایده باید با استفاده از آزمون‌های استنباط آماری تحلیل شود.

 

در این مقاله درباره رسم انواع هیستوگرام Histogram با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به حالت‌های مختلف مانند Simple و Stacked همراه با Frequency Polygon و Population Pyramid صحبت کردیم.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2022). Histogram using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/histogram-spss.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2022). Histogram using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/histogram-spss.php

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

بگیرید.

    گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹