قبلی
نمودار سطح

رسم نمودار سطح Area Chart با استفاده از نرم‌افزار SPSS

توضیحات رسم و طراحی نمودارهای سطح برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن

در مطالعات و موضوعات مرتبط با تحلیل‌های توصیفی که به دنبال بیان آماره‌های توصیفی یک یا چند Variable هستیم، می‌توانیم از نمودارهای سطح که به آن‌ها Area Chart گفته می‌شود، استفاده می‌کنیم. با استفاده از این گراف‌ها می‌توانیم آماره‌های توصیفی مانند میانگین را در گروه‌های مختلف، با یکدیگر مقایسه کنیم.

 

گراف پد

دریافت مجموعه آموزش طراحی انواع نمودارها و گراف‌ها

شامل 145 دقیقه ویدئو، فایل‌های مثال، دیتا و نتایج نرم‌افزار SPSS

 

همچنین نمودار سطح مانند نمودارهای میله‌ای و خطی به منظور نمایش فراوانی هر یک از مجموعه داده‌ها و مشاهدات به کار می‌رود. استفاده از این نمودار معمولاً برای کمیت‌های گسسته توصیه می‌شود با این حال می‌توان از نمودار سطح برای بیان فراوانی و تعداد در کمیت‌های اسمی و رتبه‌ای نیز استفاده کرد.

فهم این نوع از نمودارها آسان بوده و اطلاعات مناسبی را در مورد داده‌ها در اختیار محقق می‌گذارد. نمودارهای سطح و در حالت کلی‌تر همه انواع نمودارهای آماری را می‌توانیم با استفاده از مسیر زیر در نرم افزار SPSS رسم کنیم.

Graphs → Chart Builder 

مسیر رسم انواع نمودارها در نرم‌افزار SPSS

 

با رفتن به این مسیر، پنجره زیر با نام Chart Builder که جهت رسم و طراحی انواع گراف‌هایی آماری از آن استفاده می‌شود، برای ما باز می‌شود. در این پنجره و محیط نرم افزار SPSS قابلیت و امکنات فراوانی جهت ترسیم انواع نمودارهای آماری قرار داده شده است. نمودار سطح در تصویر زیر مشخص شده است.

پنجره Chart Builder جهت رسم انواع نمودارهای آماری در نرم‌افزار SPSS

 

مثال‌های رسم نمودارهای سطح

 Examples 

بیایید با یکدیگر چند مثال که در آن‌ها به رسم نمودارهای سطح می‌پردازیم، حل کنیم. فایل دیتا این مثال را می‌توانید از Area Chart دریافت کنید. در تصویر زیر بخشی از فایل دیتا را مشاهده کنید.

مثال رسم نمودارهای سطح

 

به عنوان مثال من می‌خواهیم نمودار سطح systolic blood pressure افراد مختلف که در ستون SBP قرار دارد را به تفکیک میزان فعالیت بدنی آن‌ها به دست بیاورم. در پنجره Chart Builder مطابق تصویر زیر آن‌ را قرار می‌دهم.

رسم نمودار سطح بر مبنای فعالیت بدنی افراد

 

من در این نمودار physical activity را در محور x قرار دارم. محور y نیز میانگین systolic blood pressure قرار گرفته است. به گراف به دست آمده Simple Area گفته می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌کنید با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌توان نمودار سطح دیگری با نام Stacked Area را نیز رسم کنیم. در ادامه به آن‌ها نیز می‌پردازیم.

نمودار سطح به دست آمده از میانگین SBP به تفکیک فعالیت بدنی افراد را می‌توانید در تصویر زیر ببینید.

نمودار سطح از میانگین SBP در گروه‌های فعالیت بدنی افراد

 

همان‌گونه که در این گراف دیده می‌شود، میانگین SBP در افراد دارای فعالیت بدنی کم، برابر با 138.63 واحد است. برای افراد با فعالیت بدنی متوسط، 135.89 واحد و در افراد با فعالیت زیاد برابر با 132.27 واحد به دست آمده است. همان‌گونه که می‌دانیم به منظور بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف بین گروه‌های مختلف فعالیت، لازم است از تحلیل‌های استنباطی مانند آنالیز واریانس و یا آزمون ناپارامتری کروسکال-والیس Kruskal-Wallis استفاده کنیم.

 

به عنوان مثال دیگر فرض کنید می‌خواهیم نمودار سطح SBP در بین گروه‌های فعالیت بدنی را به تفکیک گروه‌های سنی به دست بیاوریم. در این صورت به جای Simple Area از Stacked Area استفاده می‌کنیم. مطابق تصویر زیر آن‌ها را قرار می‌دهیم.

تنظیمات رسم نمودار سطح میانگین SBP بین فعالیت بدنی و گروه‌های سنی

 

من در این نمودار physical activity را در محور x قرار دارم. محور y نیز میانگین systolic blood pressure قرار گرفته است. گروه‌های سن Age Category را به عنوان Set color قرار داده‌ام. گراف به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

نمودار سطح میانگین SBP بین فعالیت بدنی و گروه‌های سنی

 

در این گراف، گروه‌های سنی از یکدیگر متمایز شده‌اند. به نظر می‌رسد افراد دارای فعالیت کمتر، SBP بالاتری دارند و افراد دارای فعالیت بیشتر، SBP پایین‌تری دارند. این موضوع تقریباً در همه گروه‌های سنی دیده می‌شود. با این حال این ایده باید آزمون شود.

در واقع نمودارها و گراف‌ها صرفاً به ما یک دید و شِمای بصری و توصیفی می‌دهند، لازم است با استفاده از تحلیل‌های استنباطی بیشتر به بررسی دقیق‌تر ایده رابطه وارون و منفی بین physical activity و SBP بپردازیم.

 

بیایید یک مثال دیگر را نیز با یکدیگر حل کنیم. فرض کنید می‌خواهیم همان نمودار سطح از میانگین SBP بین فعالیت و سن را به تفکیک جنسیت در یک گراف رسم کنیم. در این گراف علاقمند هستیم جنسیت افراد نیز قرار گیرد.

برای انجام این کار از تب Groups/Point ID استفاده می‌کنیم. با استفاده از این تب و گزینه Columns panel variables، جنسیت Gender را به عنوان کمیت گروه‌بندی کننده، در تنظیمات پنجره Chart Builder قرار می‌دهیم. تصویر زیر را ببینید.

تب Groups/Point ID

 

 گراف به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

نمودار سطح میانگین SBP بین فعالیت بدنی و گروه‌های سنی به تفکیک جنسیت

 

این گراف به تفکیک جنسیت به دست آمده است. روند نزولی میانگین SBP با افزایش فعالیت بدنی افراد (هم در مردان و هم در زنان) مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد این روند نزولی در افراد با سنین بالاتر، با شدت کمتری اتفاق افتاده است.

 

در این مقاله درباره رسم انواع نمودارهای سطح Area Chart با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به حالت‌های مختلف صحبت کردیم. همان‌گونه که بیان کردیم ما از نمودارهای سطح به منظور بررسی آماره‌های توصیفی یک Variable در بین یک یا چند Variable گروه‌بندی شده استفاده می‌کنیم. نمودار سطح همچون نمودارهای میله‌ای و سطح به منظور نمایش فراوانی هر یک از مجموعه داده‌ها و مشاهدات به کار می‌رود. استفاده از این نمودار معمولاً برای کمیت‌های گسسته توصیه می‌شود با این حال می‌توان از نمودار سطح برای بیان فراوانی و تعداد در کمیت‌های اسمی نیز استفاده کرد.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2022). Area Chart using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/area-chart-spss.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2022). Area Chart using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/area-chart-spss.php

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

بگیرید.

    گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹