گراف پد

   به دلخواه زمان و مدت مشاوره آنلاین خود را انتخاب کنید.

بارگذاری...

شماره تماس و پیام

09128186605

  مدرس کلاس

  ابوالفضل قودجانی
  رتبه ۱ آزمون دکترا آمار کشور

  نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال)
  دارای ایمپکت RI Score =1026 در ResearchGate
  در رده پنج درصد محققان و پژوهشگران برتر ResearchGate

  درباره مدرس بیشتر بدانیم

  گستردگی انواع تحلیل‌های آماری موجود در گراف پد را ببینید

   

  Statistical Comparisons

      html nested lists in direction rtl
  • Paired or unpaired t tests. Reports P values and confidence intervals
  •  
  • Automatically generate volcano plot (difference vs. P value) from multiple t test analysis
  •  
  • Nonparametric Mann-Whitney test, including confidence interval of difference of medians
  •  
  • Kolmogorov-Smirnov test to compare two groups
  •  
  • Wilcoxon test with confidence interval of median
  •  
  • Perform many t tests at once, using False Discovery Rate (or Bonferroni multiple comparisons) to choose which comparisons are discoveries to study further
  •  
  • Ordinary or repeated measures ANOVA followed by the Tukey, Newman-Keuls, Dunnett, Bonferroni or Holm-Sidak multiple comparison tests, the post-test for trend, or Fisher’s Least Significant tests
  •  
  • One-way ANOVA without assuming populations with equal standard deviations using Brown-Forsythe and Welch ANOVA, followed by appropriate comparisons tests (Games-Howell, Tamhane T2, Dunnett T3)
  •  
  • Many multiple comparisons test are accompanied by confidence intervals and multiplicity adjusted P values
  •  
  • Greenhouse-Geisser correction so repeated measures one-, two-, and three-way ANOVA do not have to assume sphericity. When this is chosen, multiple comparison tests also do not assume sphericity
  •  
  • Kruskal-Wallis or Friedman nonparametric one-way ANOVA with Dunn’s post test
  •  
  • Fisher’s exact test or the chi-square test. Calculate the relative risk and odds ratio with confidence intervals
  •  
  • Two-way ANOVA, even with missing values with some post tests
  •  
  • Two-way ANOVA, with repeated measures in one or both factors. Tukey, Newman-Keuls, Dunnett, Bonferroni, Holm-Sidak, or Fisher’s LSD multiple comparisons testing main and simple effects
  •  
  • Three-way ANOVA (limited to two levels in two of the factors, and any number of levels in the third)
  •  
  • Analysis of repeated measures data (one-, two-, and three-way) using a mixed effects model (similar to repeated measures ANOVA, but capable of handling missing data)
  •  
  • Kaplan-Meier survival analysis. Compare curves with the log-rank test (including test for trend)
  •  
  • Comparison of data from nested data tables using nested t test or nested one-way ANOVA (using mixed effects model)
  •  
   

  Nonlinear Regression

      html nested lists in direction rtl
  • Fit one of our 105 built-in equations, or enter your own. Now including family of growth equations: exponential growth, exponential plateau, Gompertz, logistic, and beta (growth and then decay)
  •  
  • Enter differential or implicit equations
  •  
  • Enter different equations for different data sets
  •  
  • Global nonlinear regression – share parameters between data sets
  •  
  • Robust nonlinear regression
  •  
  • Automatic outlier identification or elimination
  •  
  • Compare models using extra sum-of-squares F test or AICc
  •  
  • Compare parameters between data sets
  •  
  • Apply constraints
  •  
  • Differentially weight points by several methods and assess how well your weighting method worked
  •  
  • Accept automatic initial estimated values or enter your own
  •  
  • Automatically graph curve over specified range of X values
  •  
  • Quantify precision of fits with SE or CI of parameters. Confidence intervals can be symmetrical (as is traditional) or asymmetrical (which is more accurate)
  •  
  • Quantify symmetry of imprecision with Hougaard’s skewness
  •  
  • Plot confidence or prediction bands
  •  
  • Test normality of residuals
  •  
  • Runs or replicates test of adequacy of model
  •  
  • Report the covariance matrix or set of dependencies
  •  
  • Easily interpolate points from the best fit curve
  •  
  • Fit straight lines to two data sets and determine the intersection point and both slopes
   

  Simulations

      html nested lists in direction rtl
  • Simulate XY, Column or Contingency tables
  •  
  • Repeat analyses of simulated data as a Monte-Carlo analysis
  •  
  • Plot functions from equations you select or enter and parameter values you choose

  Principal Component Analysis (PCA)

      html nested lists in direction rtl
  • Component selection via Parallel Analysis (Monte Carlo simulation), Kaiser criterion (Eigenvalue threshold), Proportion of Variance threshold, and more
  •  
  • Automatically generated Scree Plots, Loading Plots, Biplots, and more
  •  
  • Use results in downstream applications like Principal Component Regression
   

  Multiple Variable Graphing

      html nested lists in direction rtl
  • Specify variables defining axis coordinates, color, and size
  •  
  • Create Bubble Plots
   

  Column Statistics

      html nested lists in direction rtl
  • Calculate descriptive statistics: min, max, quartiles, mean, SD, SEM, CI, CV, skewness, kurtosis
  •  
  • Mean or geometric mean with confidence intervals
  •  
  • Frequency distributions (bin to histogram), including cumulative histograms
  •  
  • Normality testing by four methods (new: Anderson-Darling)
  •  
  • Lognormality test and likelihood of sampling from normal (Gaussian) vs. lognormal distribution
  •  
  • Create QQ Plot as part of normality testing
  •  
  • One sample t test or Wilcoxon test to compare the column mean (or median) with a theoretical value
  •  
  • Identify outliers using Grubbs or ROUT method
  •  
  • Analyze a stack of P values, using Bonferroni multiple comparisons or the FDR approach to identify “significant” findings or discoveries
   

  Simple Linear Regression and Correlation

      html nested lists in direction rtl
  • Calculate slope and intercept with confidence intervals
  •  
  • Force the regression line through a specified point
  •  
  • Fit to replicate Y values or mean Y
  •  
  • Test for departure from linearity with a runs test
  •  
  • Calculate and graph residuals in four different ways (including QQ plot)
  •  
  • Compare slopes and intercepts of two or more regression lines
  •  
  • Interpolate new points along the standard curve
  •  
  • Pearson or Spearman (nonparametric) correlation
   

  Generalized Linear Models (GLMs)

      html nested lists in direction rtl
  • Generate models relating multiple independent variables to a single dependent variable using the new multiple variables data table
  •  
  • Multiple linear regression (when Y is continuous)
  •  
  • Poisson regression (when Y is counts; 0, 1, 2, …)
  •  
  • Logistic regression (when Y is binary; yes/no, pass/fail, etc.)
   

  Clinical (Diagnostic) Lab Statistics

      html nested lists in direction rtl
  • Bland-Altman plots
  •  
  • Receiver operator characteristic (ROC) curves
  •  
  • Deming regression (type ll linear regression)
   

  Other Calculations

      html nested lists in direction rtl
  • Area under the curve, with confidence interval
  •  
  • Transform data
  •  
  • Normalize
  •  
  • Identify outliers
  •  
  • Normality tests
  •  
  • Transpose tables
  •  
  • Subtract baseline (and combine columns)
  •  
  • Compute each value as a fraction of its row, column or grand total