قبلی
نمودار دو محوری

رسم نمودار دو محوری Dual Axes Chart با نرم افزار SPSS

 Dual Axes Charts 

یکی از انواع گراف‌هایی که با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌توانیم رسم کنیم با نام نمودارهای دو محوری Dual Axes Chart شناخته می‌شوند. همان‌گونه که از نام این گراف‌ها برمی‌آید، آن‌ها دارای دو محور Y می‌باشند. به معنای اینکه اثر یک Independent Variable را که در محور X قرار می‌گیرد، به صورت هم‌زمان می‌توان بر روی دو Dependent Variable در محور Y مشاهده کرد.

 

گراف پد

دریافت مجموعه آموزش طراحی انواع نمودارها و گراف‌ها

شامل 145 دقیقه ویدئو، فایل‌های مثال، دیتا و نتایج نرم‌افزار SPSS

 

نرم‌افزار SPSS قادر به رسم این نوع از گراف‌ها به حالت Dual Y Axes with Categorical X Axis و همچنین Dual Y Axes with Scale X Axis می‌باشد. فهم آ‌ن‌ها آسان بوده و اطلاعات مناسبی را در مورد داده‌ها در اختیار محقق می‌گذارد.

نمودارهای دو محوری و در حالت کلی‌تر همه انواع نمودارهای آماری را می‌توانیم با استفاده از مسیر زیر در نرم افزار SPSS رسم کنیم.

Graphs → Chart Builder 

مسیر رسم انواع نمودارها در نرم‌افزار SPSS

 

با رفتن به این مسیر، پنجره زیر با نام Chart Builder که جهت رسم و طراحی انواع گراف‌هایی آماری از آن استفاده می‌شود، برای ما باز می‌شود. در این پنجره و محیط نرم افزار SPSS قابلیت و امکنات فراوانی جهت ترسیم انواع نمودارهای آماری قرار داده شده است. نمودار دو محوری در تصویر زیر مشخص شده است.

پنجره Chart Builder جهت رسم انواع نمودارهای آماری در نرم‌افزار SPSS

 

مثال رسم نمودارهای دو محوری

 Examples 

بیایید با یکدیگر چند مثال که در آن‌ها به رسم نمودارهای دو محوری می‌پردازیم، حل کنیم. فایل دیتا و نتایج این مثال را می‌توانید از Dual Axes Chart دریافت کنید. این فایل مربوط به نتایج یک روز معاملاتی در بورس تهران است. در تصویر زیر بخشی از فایل دیتا را مشاهده کنید.

مثال رسم نمودارهای دو محوری Dual Axes

 

به عنوان مثال من می‌خواهیم اثر هم زمان P/E بر درصد قیمت پایانی و درصد آخرین قیمت را که به ترتیب در ستون‌های Close_P و Last_P قرار دارند، به دست بیاورم. به همین دلیل مناسب است از پلات‌های Dual Axes استفاده کنم. در پنجره Chart Builder مطابق تصویر زیر آن‌ را قرار می‌دهم.

رسم نمودار دو محوری از تاثیر P/E بر درصد قیمت پایانی و آخرین قیمت

 

من در این نمودار P/E را در محور x قرار دارم. در یک محور y، درصد قیمت پایانی و در محور دیگر y، درصد آخرین قیمت، قرار گرفته است. گراف دو محوری به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

نمودار دو محوری از تاثیر P/E بر درصد قیمت پایانی و آخرین قیمت

 

به نظر می‌رسد رابطه P/E با درصد آخرین قیمت و درصد قیمت پایانی مستقیم و مثبت باشد. به این معنا که با افزایش (کاهش) P/E، درصد قیمت پایانی و آخرین قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند. هر چند آنچه از گراف بالا به دست می‌آید این است که این رابطه مثبت، چندان قوی و معنادار نیست. با این حال این ایده می‌تواند با استفاده از انواع ضرایب همبستگی آزمون شود.

 

بیایید یک مثال دیگر را نیز با یکدیگر حل کنیم. نمودارهای Dual Axes حالت دیگری را نیز با نام Dual Y Axes with Categorical X Axis رسم می‌کنند. در این حالت محور X به جای Scale بودن، به صورت گروه‌بندی و Categorical است. به عنوان مثال فرض کنید می‌خواهیم اثر P/E گروه‌بندی شده را (در ستون با نام PE_C) بر درصد قیمت پایانی، به دست بیاورم. در پنجره Chart Builder مطابق تصویر زیر آن‌ را قرار می‌دهم.

تنظیمات رسم نمودار دو محوری از تاثیر P/E گروه‌بندی شده بر درصد قیمت پایانی

در اینجا، P/E Category در محور X قرار گرفته است. در محور Y نیز میانگین درصد قیمت پایانی قرار دارد. نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض در محور دیگر Y فراوانی و Count را قرار داده است. گراف به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

نمودار دو محوری از تاثیر P/E گروه‌بندی شده بر درصد قیمت پایانی

 

ستون‌ها در این گراف، بیانگر میانگین درصد قیمت پایانی و خط، نشان‌دهنده تعداد نمادهای قرار گرفته در هر گروه P/E است. به عنوان مثال در گروه $\displaystyle 5<P/E<=10$ تعداد 220 نماد قرار دارد که میانگین  درصد قیمت پایانی آن‌ها برابر با 1.05% است. به همین ترتیب برای بقیه گروه‌های P/E نیز نتایج تعداد نمادها و میانگین درصد قیمت پایانی آن‌‌ها قابل مشاهده است.

در این مقاله درباره رسم انواع نمودارهای دو محوری Dual Axes Chart با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به حالت‌های مختلف آن یعنی Dual Y Axes with Categorical X Axis و Dual Y Axes with Scale X Axis صحبت کردیم.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2022). Dual Axes Chart using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/dual-axes-chart-spss.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2022). Dual Axes Chart using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/dual-axes-chart-spss.php

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

بگیرید.

    گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹