قبلی
نمودار میله ای

رسم نمودار میله ای Bar Chart با استفاده از نرم‌افزار SPSS

توضیحات رسم و طراحی نمودارهای میله ای برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن

در مطالعات و موضوعات مرتبط با تحلیل‌های فراوانی و احتمالی مانند آزمون Chi-Square که به دنبال بررسی تعداد و شمارش افراد و موردها هستیم، از نمودارهای میله‌ای که به آن‌ها Bar Chart گفته می‌شود، استفاده می‌کنیم. با استفاده از این گراف‌ها می‌توانیم فراوانی و تعداد افراد در گروه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم.

 

گراف پد

دریافت مجموعه آموزش طراحی انواع نمودارها و گراف‌ها

شامل 145 دقیقه ویدئو، فایل‌های مثال، دیتا و نتایج نرم‌افزار SPSS

 

در واقع بیشترین کاربرد نمودارهای میله‌ای هنگامی است که بخواهیم فراوانی مشاهدات از نوع کیفی اسمی Nominal و یا رتبه‌ای Ordinal را نشان دهیم. البته این نمودارها در داده‌های کمی گسسته Quantitative Discrete Data نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. فهم آ‌ن‌ها آسان بوده و اطلاعات مناسبی را در مورد داده‌ها در اختیار محقق می‌گذارد.

نمودارهای میله‌ای و در حالت کلی‌تر همه انواع نمودارهای آماری را می‌توانیم با استفاده از مسیر زیر در نرم افزار SPSS رسم کنیم.

Graphs → Chart Builder 

مسیر رسم انواع نمودارها در نرم‌افزار SPSS

 

با رفتن به این مسیر، پنجره زیر با نام Chart Builder که جهت رسم و طراحی انواع گراف‌هایی آماری از آن استفاده می‌شود، برای ما باز می‌شود. در این پنجره و محیط نرم افزار SPSS قابلیت و امکنات فراوانی جهت ترسیم انواع نمودارهای آماری قرار داده شده است. نمودار میله‌ای در تصویر زیر مشخص شده است.

پنجره Chart Builder جهت رسم انواع نمودارهای آماری در نرم‌افزار SPSS

 

مثال‌های رسم نمودارهای میله ای

 Examples 

بیایید با یکدیگر چند مثال که در آن‌ها به رسم نمودارهای میله ای می‌پردازیم، حل کنیم. فایل دیتا این مثال را می‌توانید از Bar Chart دریافت کنید. در تصویر زیر بخشی از فایل دیتا را مشاهده کنید.

مثال رسم نمودارهای میله ای

 

به عنوان مثال من می‌خواهیم نمودار میله ای فراوانی فعالیت بدنی افراد مختلف که در ستون Activity قرار دارد را به دست بیاورم. در پنجره Chart Builder مطابق تصویر زیر آن‌ را قرار می‌دهم.

 

رسم نمودار میله ای از فراوانی سطح فعالیت افراد

 

من در این نمودار physical activity را در محور x قرار دارم. محور y نیز که به صورت پیش‌فرض فراوانی Count قرار گرفته است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید انواع نمودارهای میله‌ای Cluster ،Simple و Stack همراه با گراف سه بعدی D-3 آن‌ها قابل مشاهده است. رسم گراف‌های Error Bar نیز از دیگر نمودارهای قابل رسم در این پنجره است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

گراف میله ای به دست آمده از فراوانی سطح فعالیت افراد را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

نمودار میله ای تعداد سطح فعالیت بدنی افراد

 

همان‌گونه که در این گراف دیده می‌شود، 46 نفر (30.67%) دارای سطح فعالیت بدنی کم، 66 نفر (44.00%) فعایت بدنی متوسط و 38 نفر (25.33%) فعالیت زیاد داشته‌اند.

 

به عنوان مثال دیگر فرض کنید می‌خواهیم نمودار میله‌ای بین سطح فعالیت و گروه‌های سنی را به دست بیاوریم. در این صورت به جای Simple Bar از Clustered Bar استفاده می‌کنیم. مطابق تصویر زیر آن‌ها را قرار می‌دهیم.

 

تنظیمات رسم نمودار میله ای بین فعالیت و گروه‌های سنی

 

من در این نمودار physical activity را در محور x قرار دارم. محور y نیز که به صورت پیش‌فرض فراوانی Count قرار گرفته است. گروه‌های سن Age Category را به عنوان Set color قرار داده‌ام. گراف به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

نمودار میله ای بین فعالیت بدنی و گروه‌های سنی

 

در این گراف، گروه‌های سنی از یکدیگر متمایز شده‌اند. به نظر می‌رسد افراد دارای فعالیت کمتر، در گروه‌های سنی بالاتر قرار دارند و افراد دارای فعالیت بیشتر، در گروه‌های سنی پایین‌تر. با این حال این ایده باید آزمون شود.

در واقع نمودارها و گراف‌ها صرفاً به ما یک دید و شِمای بصری و توصیفی می‌دهند، لازم است با استفاده از تحلیل‌های استنباطی بیشتر مانند آزمون‌های احتمالی از قبیل Chi-Square، به بررسی دقیق‌تر ایده رابطه وارون و منفی بین physical activity و Age Category بپردازیم.

البته در این موارد، استفاده از برخی ضرایب همبستگی که جهت داده‌های رتبه‌ای و اسمی، مورد استفاده قرار می‌گیرد، مناسب خواهد بود. علاقمند بودید لینک‌های (ضریب همبستگی کندال Kendall’s Tau-b)، (ضرایب همبستگی C، فی Phi و کرامر Cramer’s V) و (ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d) را مشاهده کنید.

 

بیایید یک مثال دیگر را نیز با یکدیگر حل کنیم. فرض کنید می‌خواهیم همان نمودار میله ای بین فعالیت و سن را به تفکیک جنسیت در یک گراف رسم کنیم. در این گراف علاقمند هستیم جنسیت افراد نیز قرار گیرد.

برای انجام این کار از تب Groups/Point ID استفاده می‌کنیم. با استفاده از این تب و گزینه Columns panel variables، جنسیت Gender را به عنوان کمیت گروه‌بندی کننده، در تنظیمات پنجره Chart Builder قرار می‌دهیم. تصویر زیر را ببینید.

تب Groups/Point ID

 گراف به دست آمده را می‌توانید در شکل زیر ببینید.

نمودار میله ای بین فعالیت بدنی و گروه‌های سنی به تفکیک جنسیت

 

آن‌چه که در این گراف به نظر می‌رسد این است که هم در مردان و هم در زنان (البته بیشتر در مردان) افراد در سنین کمتر دارای فعالیت بدنی بیشتری هستند. با این حال همان‌گونه که می‌دانید لازم است این ایده با استفاده از روش‌های تحلیل استنباط آماری، آزمون و بررسی شود.

   در پنجره Chart Builder و در گزینه Bar، می‌توان نمودارهای Error Bar را نیز رسم کرد. این‌گونه گراف‌ها، به منظور نمایش آماره‌های توصیفی میانگین و فواصل اطمینان مربوط به یک Variable از نوع عددی Scale، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال می‌خواهیم Error Bar وزن افراد در گروه‌های مختلف سنی، فعالیت بدنی و جنسیت را به دست بیاوریم. می‌توانیم مطابق تصویر زیر آن‌ها را قرار می‌دهیم.

رسم نمودار Clustered Error Bar

 

من در اینجا از یک Clustered Error Bar استفاده کرده‌ام. میانگین وزن در محور Y و Gender نیز با استفاده از تب Groups/Point ID و گزینه Columns panel variables، به عنوان Panel، در تنظیمات پنجره Chart Builder قرار گرفته است. گراف به دست آمده را در ادامه مشاهده می‌کنید.

Error Bar وزن افراد در گروه‌های مختلف سنی، فعالیت بدنی و جنسیت

 

دایره وسط در هر کدام از خطوط همان میانگین را نشان می‌دهد. کران بالا و پایین فواصل اطمینان 95% نیز به صورت خط بالا و پایین مشخص شده‌اند. هر چقدر که طول Error Barها بزرگتر باشد به معنای بزرگ بودن انحراف معیار خطا از میانگین Standard Error of Mean (SEM) می‌باشد.

 

در این مقاله درباره رسم انواع نمودارهای میله‌ای Bar Chart با استفاده از نرم‌افزار SPSS و به حالت‌های مختلف صحبت کردیم. همان‌گونه که بیان کردیم ما از نمودارهای میله‌ای به منظور بررسی فراوانی یک کمیت و همچنین چگونگی ارتباط بین چند کمیت اسمی و رتبه‌ای استفاده می‌کنیم.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2022). Bar Chart using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/bar-chart-spss.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2022). Bar Chart using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/bar-chart-spss.php

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

بگیرید.

    گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹