گراف پد

با گراف پد، SPSS را خوب یاد بگیریم

با انواع آموزش‌ها و راهنماهای SPSS، از سایت گراف پد به عنوان منبع آماری خود استفاده کنید.

 

ما طیف گسترده‌ای از راهنماهای آماری SPSS را برای کمک به تحلیل داده‌های خود، از ساده تا پیشرفته، داریم. اینها شامل آزمون‌های آماری برای کمک به تعیین تفاوت‌هایی بین گروه‌ها، پیش‌بینی نمرات، شناسایی ارتباط، کاهش داده‌ها و آزمون فرضیات است. ما همچنین به شما نحوه ایجاد نمودارها و گراف‌ها، ورود و تنظیم داده‌های در SPSS Statistics را نشان می‌دهیم. فهرستی از تحلیل‌های آماری قابل انجام با نرم‌افزار SPSS در زیر ارائه شده است. همچنین می‌توانید راهنماهای جدیدی را که به سایت اضافه می‌کنیم در اینجا ببینید.

آموزش نرم‌افزار SPSS            مشاوره و راهنمایی

     آزمون‌های آماری

Differences between groups

Independent-samples t-test
Paired-samples t-test
One-way ANOVA
Repeated measures ANOVA
Two-way ANOVA
Factorial (three-way) ANOVA
Within-within-subjects ANOVA
Three-way repeated measures ANOVA
Three-way mixed ANOVA
Mixed ANOVA
Hotelling’s T2
One-way MANOVA
Two-way MANOVA
One-way MANCOVA
One-way ANCOVA
Two-way ANCOVA
Mann-Whitney U test
Wilcoxon signed-rank test
Kruskal-Wallis H test
Jonckheere-Terpstra test
Friedman test
McNemar’s test
Cochran’s Q test
Sign test
Test of two proportions
Chi-square test of homogeneity (2 x C)
Chi-square test of homogeneity (R x 2)

One sample

One-sample t-test
Chi-square goodness-of-fit

Survival analysis

Kaplan-Meier

Reliability

Cronbach’s Alpha
Cohen’s kappa
Fleiss’ kappa
Weighted kappa
Kendall’s W

Predicting scores

Linear regression
Multiple regression
Hierarchical multiple regression
Logistic regression
Ordinal regression

Associations

Pearson’s correlation
Point-biserial correlation
Pearson’s partial correlation
Spearman’s correlation
Kendall’s τb (tau-b)
Goodman and Kruskal’s γ (gamma)
Somers’ d
Mantel-Haenszel test of trend
Cochran-Armitage test of trend
Chi-square test for association (2×2)
Chi-square test of independence (RxC)
Fisher’s exact test (2×2) for independence
Relative risk (2 x 2)
Odds ratio (2 x 2)
Goodman and Kruskal’s λ (lambda)
Loglinear analysis

Data reduction

Principal components analysis

Assumptions

Testing for normality
Transforming data

Moderation

Dichotomous moderator analysis

Graphs and charts

Bar chart
Clustered bar chart
Simple error bar chart
Simple 3-D bar chart
Simple line graph
Multiple line graph
Simple area chart
Stacked area chart
Simple scatterplot
Grouped scatterplot
Scatterplot matrix
Simple dot plot
Simple 3-D scatterplot
Simple histogram
Stacked histogram
Frequency polygon
Boxplot
Clustered boxplot
1-D boxplot
Pie chart
Population pyramid

Getting to know SPSS

Creating a new file
Opening a file
Data setup in SPSS
Reverse coding in SPSS
Selecting cases in SPSS
Splitting a file
Weighting cases
Mean centring continuous variables
Creating dummy variables
Calculating a total score
Calculating a mean score
Creating an ID variable
Recoding a continuous to an ordinal variable
Recoding a continuous to a dichotomous variable
Calculating a z-score (standard score)

     برنامه‌های آینده

ما همیشه آموزش‌ها را اضافه می‌کنیم و برنامه‌ای از راهنماهای آماری جدید SPSS داریم که در ژانویه 2022 و بعد از آن اضافه خواهیم کرد. ما همچنین یک “لیست آرزوها” از کاربران خود داریم که اساس برنامه زمانی ما را تشکیل می‌دهد. بنابراین، اگر راهنمای خاصی وجود دارد که می‌خواهید، لطفاً با ما تماس بگیرید. ما می‌توانیم به شما اطلاع دهیم که چه زمانی بتوانیم یک راهنمای مناسب به سایت اضافه کنیم. موارد زیر بخشی از مطالب آینده ما خواهد بود.

 

Cox regression, multinomial logistic regression, one-way repeated measures MANOVA, intraclass correlation coefficient (ICC), Poisson regression, negative binomial regression, and introductions to linear mixed models (LMM) and generalised estimating equations (GEE)

 

تماس و مشاوره با گراف‌پد