گراف پد

با گراف پد، SPSS را خوب یاد بگیریم

آزمایش کنید که داده‌های شما با مفروضات مهم مطابقت دارند.

 

هر آزمون آماری دارای مواردی است که به عنوان «پیش‌فرض‌ها» و یا اصطلاحاً Assumptions شناخته می‌شوند که در صورت امکان استفاده از آزمون، باید رعایت شوند. بنابراین، بخشی از فرآیند تحلیلی شامل بررسی پیشفرض‌ها می‌شود تا مطمئن شوید که داده‌های شما آن‌ها را نقض نمی‌کنند. هنگامی که داده‌های خود را با استفاده از SPSS تحلیل می‌کنید، اگر حداقل یکی از این فرضیات نقض شود، تعجب نکنید. زمانی که با داده‌های واقعی به جای نمونه‌های کتاب درسی کار می‌کنید، این غیرمعمول نیست، که اغلب به شما نشان می‌دهند چگونه تست‌های آماری را زمانی که همه چیز خوب پیش می‌رود، انجام دهید! با این حال، نگران نباشید. حتی زمانی که داده‌های شما برخی از مفروضات را با شکست مواجه می‌کنند، اغلب یک راه حل وجود دارد. SPSS و راهنمای آن، (1) به شما در درک مفروضاتی که باید برای هر آزمون آماری برآورده شوند، کمک می‌کنند. (2) راه‌هایی را به شما نشان می‌دهد تا بررسی کنید که آیا این مفروضات با استفاده از SPSS نقض شده‌اند و (3) در صورتی که داده‌های شما مفروضات مورد نیاز را برآورده نکند، راه‌حل‌های ممکن را ارائه دهید.

    مفروضات مورد نیاز را درک کنید

ابتدا، به شما می‌گوییم که چه فرضیاتی برای یک آزمون آماری خاص مورد نیاز است (به عنوان مثال، انواع کمیت‌های مورد نیاز، تأثیر عوامل پرت، مستقل بودن مشاهدات، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، یا کروی بودن و غیره). برخی از آزمون‌های آماری پیش فرض‌های بیشتری نسبت به سایرین دارند. در مرحله بعد به زبانی ساده، معنای فرضیات را در زمینه آزمون‌های آماری مورد علاقه‌تان توضیح می‌دهیم. در نهایت، به شما می‌گوییم که چگونه تعیین کنید آیا داده‌های شما با این مفروضات مطابقت دارند یا خیر. در صورت لزوم، ما همچنین ترتیبی را که هر فرض باید آزمایش شود، توضیح می‌دهیم.

آموزش نرم‌افزار SPSS            مشاوره و راهنمایی

پیش فرض های SPSS
پیش فرض ها

 

    بررسی کنید که آیا مفروضات برقرار هستند یا خیر؟

دستورالعمل‌های جامع و گام به گام ارائه می‌کنیم تا به شما نشان دهیم که چگونه برای هر فرض با استفاده از SPSS آزمایش کنید. به عنوان مثال، boxplots, scatterplots, Normal Q-Q Plots یا P-P plots، نحوه استفاده از تشخیص‌های موردی، نحوه انجام آزمون‌هایی مانند نرمال بودن Shapiro-Wilk، آزمون Levene برای همگنی واریانس‌ها، و Mauchly تست کرویت و غیره را انجام دهید. در نهایت، نحوه تفسیر نتایج حاصل از این روش‌ها را توضیح می‌دهیم تا بتوانید تعیین کنید که آیا داده‌های شما مفروضات لازم را برآورده کرده‌اند یا خیر.

آموزش نرم‌افزار SPSS            مشاوره و راهنمایی

 

    در صورت برآورده نشدن فرضیات، راه حلی بیابید

اگر داده‌های شما با هر یک از مفروضات مورد نیاز مواجه نشدند (این طبیعی است)، SPSS طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌ها را ارائه می‌دهد. برای مثال، اگر بتوانید قرار گرفتن داده‌ها در یک محدوده را توجیه کنید، ممکن است بتوانید «داده پرت» را نادیده بگیرید. ممکن است بتوانید «داده‌ها» را زمانی که «نرمال» نیستند «تبدیل کنید». به هر حال ممکن است بتوانید آزمون آماری را اجرا کنید زیرا برای نقض برخی فرضیات کاملاً قوی و یا اصطلاحا Robust است. ممکن است آزمون‌های آماری جایگزینی وجود داشته باشد که می‌توانید آن‌ها را اجرا کنید که نیازی به برآورده شدن مفروضات مشابهی ندارند. ما توضیح می‌دهیم که این راه‌حل‌ها چیست، از چه رویه‌هایی می‌توانید در SPSS برای مقابله با برخی موارد نقض این مفروضات استفاده کنید، و اگر راه‌حل‌های واضحی وجود نداشته باشد، در هنگام انجام تجزیه و تحلیل چگونه موارد نقض را توضیح دهید.

آموزش نرم‌افزار SPSS            مشاوره و راهنمایی

تماس و مشاوره با گراف پد