گراف پد

با گراف پد، SPSS را خوب یاد بگیریم

یاد بگیرید که چگونه نتایج خود را به طور دقیق تفسیر و گزارش کنید.

 

راهنماهای ما به شما نشان می‌دهند که چگونه نتایج خود را به طور دقیق تفسیر و گزارش کنید. در حالی که SPSS جداول خروجی زیادی را تولید می‌کند، شما اغلب تنها نیاز به تفسیر و گزارش نسبت کوچکی از اعداد درون این جداول دارید. ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه این جداول خروجی را درک کنید، چه بخشی از این خروجی را باید بررسی کنید، و چگونه نتایج را در قالب‌های مختلف بنویسید. در جایی که نیاز به تفسیر و گزارش نمودارها و نمودارها دارید، ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه این کار را انجام دهید و درباره فهمیدن خروجی و نتایج SPSS، ارائه نمودارها و نمودارها و نحوه نوشتن نتایج خود بیشتر بیاموزید.

     فهمیدن نتایج و خروجی‌های SPSS

ما به شما کمک می‌کنیم تا جداول و نمودارهایی را که SPSS Statistics هنگام تحلیل داده‌های خود تولید می‌کند، درک کنید. از آنجایی که نرم افزار جداول خروجی زیادی را برای آزمون‌ها و روش‌هایی که شما اجرا می‌کنید تولید می‌کند، ما به شما می‌گوییم که کدام جداول مفید هستند و کدام را می‌توانید نادیده بگیرید. برای هر جدولی که با تحلیل شما مرتبط است، راهنمای ما توضیح می‌دهد که هر رقم و عدد به چه معناست. در جایی که نیاز به تفسیر نمودارها و نمودارها دارید، نحوه انجام این کار را نیز توضیح می‌دهیم. ما خروجی را با استفاده از مثال‌هایی نشان می‌دهیم و توضیح می‌دهیم که چگونه نتایجی را که از نظر آماری معنی‌دار هستند و همچنین نتایجی که معنی‌دار نیستند، درک کنیم. در تمام راهنماهایمان، خروجی‌هایی را که SPSS با استفاده از زبانی ساده و بدون اصطلاحات خاص تولید می‌کند، توضیح می‌دهیم، با این فرض که دانش کمی از آمار دارید یا اصلاً دانش ندارید. هدف از راهنماهای ما این است که اطمینان حاصل کنیم که می‌توانید نتایج خود را تفسیر کنید.

نوشتن نتایج SPSS

 

    ارائه داده‌ها در نمودارها و گراف‌ها

شما اغلب نه تنها نتایج خود را می‌نویسید، بلکه نتایج خود را با استفاده از نمودارها و گراف‌ها نیز نشان می‌دهید. از آنجایی که رسم و طراحی نمودارها با برچسب و فرمت مناسب می‌تواند زمان‌بر باشد، ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه این کار را با استفاده از SPSS انجام دهید. علاوه بر نشان دادن نحوه انجام این کار برای هر آزمون آماری، در صورت لزوم، به شما در ایجاد نمودارهای میله‌ای، خوشه‌ای، نمودارهای پراکنش، گروهی، نمودارهای جعبه‌ای و سایر گراف‌ها کمک می‌کنیم.

آموزش نرم‌افزار SPSS            مشاوره و راهنمایی

 

    نوشتن نتایج خودتان

وقتی نوبت به نوشتن نتایج نهایی می‌رسد، به شما نشان می‌دهیم که چگونه این کار را با استفاده از یک سبک گزارش‌دهی مناسب (به عنوان مثال، سبک APA یا یک سبک گزارش‌گیری عمومی) انجام دهید. همچنین به شما نشان می‌دهیم که چگونه نتایج آزمون‌های مفروضات خود را بنویسید. همانطور که روی تست‌های مفروضات مختلف و روش‌های آماری مورد نیاز برای انجام یک آزمون آماری کار می‌کنید، ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه هر بخش از خروجی خود را با دقت بنویسید. در پایان هر راهنما، به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید تمام نتایج خود را در یک متن واحد جمع‌آوری کنید و بنویسید.

آموزش نرم‌افزار SPSS            مشاوره و راهنمایی

تماس و مشاوره با گراف پد