دارای تخفیف
مجموعه آموزشی آمار

مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته (ارسال رایگان به تهران و شهرستان)

215 هزار تومان 185 هزار تومان

مجموعه آموزشی آمار، کار با نرم‌افزار از مقدماتی تا پیشرفته، به تازگی توسط انتشارات جامعه‌نگر و موسسه علمی پژوهشی داده پویا، منتشر شده است. این مجموعه شامل کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و برگزیده نمایشگاه بین‌المللی فرانکفورت آلمان) در 574 صفحه و سه لوح فشرده DVD دربردارنده برنامه اورجینال جدیدترین ورژن نرم‌افزارهای آماری SPSS v25 ,GraphPad Prism v8 و Minitab v18 می‌باشد. در لوح‌های فشرده، 35 ساعت فیلم و ویدئو آموزشی، 60 دوره، کارگاه و اسلایدهای آموزشی به همراه مثال و پروژه‌های حل شده با نرم‌افزارها ارایه شده است. می‌توانید محتویات این مجموعه آموزشی و تحلیلی را مشاهده کنید.

نکته.هزینه ارسال مجموعه آموزشی آمار همراه با کتاب و سه DVD به صورت رایگان بوده و از طرف گراف پد پرداخت می‌شود.

مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته، شامل کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن به همراه DVDهای فایل‌های داده و مثال‌های کتاب، 60 پروژه و تمرین حل شده، کارگاه و فیلم آموزشی، با نرم‌افزارهای SPSS ,GraphPad Prism و Minitab به همراه برنامه Orginal و به روزشده این نرم‌افزارها می‌باشد. این مجموعه شامل بیش از 2000 صفحه و اسلاید آموزشی و 284 فایل داده و پروژه از نرم‌افزارهای آماری می‌باشد.

برخی از عناوین و سرفصل‌های مجموعه آموزشی آمار از مقدماتی تا پیشرفته

نکته‌ها و کلیپ‌ها (GraphPad Prism)
 • دو ساعت ویدئو از نکات
 • Analyze a stack P values
 • AUC Analysis
 • Compare Curve
 • Compare Nonlinear Curve
 • Correlation
 • Data Entry
 • ECF for Dose Response
 • Export Data to Prism
 • Graph Nonlinear
 • Graph Portfolio
 • Heat Map
 • IC50 & LogIC50
 • IC50 No
 • Import From Excel
 • Multiple Regression
 • Multiple T Test
 • Nested Analysis
 • One Sample
 • Prism 8 primary
 • Regression Interpolate
 • Repeated Measure
 • SD & Mean & N
 • Two-way ANOVA
ویدئوها
 • یک ساعت ویدئو تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی با گراف پد 8
 • سه ساعت ویدئو آموزشی آزمون‌های مقایسه پارامتری و ناپارامتری با گراف پد 8
 • سه ساعت ویدئو آموزش Dose Response پیشرفته با گراف پد 8
 • دو ساعت ویدئو آموزشی شروع کار با گراف پد پریزم
 • سه ساعت ویدئو آموزشی تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون خطی
 • سه ساعت ویدئو آموزشی تحلیل‌های رگرسیون غیرخطی
 • دو ساعت ویدئو آموزشی تحلیل‌های فارماکولوژی Pharmacology
 • یک ساعت و نیم ویدئو آموزشی تحلیل‌های گروهی Grouped با گراف پد 8
 • یک ساعت ویدئو آموزشی تحلیل‌های Parts of whole با گراف پد 8
 • یک ساعت ویدئو آموزشی تحلیل‌های Multiple variables با گراف پد8
 • نیم ساعت ویدئو آموزشی تحلیل‌های Nested با گراف پد8
 • ده ساعت آموزش نرم‌افزار SPSS 25
 • سه ساعت آموزش نرم‌افزار Minitab
آموزش‌ها
 • نصب و به کارگیری نرم‌افزار
 • شروع کار با نرم‌افزار
 • آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری
 • دوز – پاسخ (Dose – Response)
 • براورد پارامترهای IC50 و EC50
 • تحلیل و ارایه رگرسیون خطی
 • آزمون دقیق فیشر
 • آزمون استقلال کای دو
 • آزمون نرمال بودن داده‌ها
 • مدل‌های دوز – پاسخ پیشرفته و تخصصی
 • یافتن براورد پارامتر MIC و NIC در داده‌ها
نرم‌افزارها (32 و 64 بیت)
 • برنامه نرم‌افزار SPSS v25
 • برنامه نرم‌افزار Minitab v18
 • برنامه نرم‌افزار GraphPad v8
 • برنامه نرم‌افزار GraphPad v7
 • برنامه نرم‌افزار GraphPad v6
پروژه‌ها (GraphPad Prism)
 • رسم گراف و ارایه تحلیل آنالیز واریانس یک‌طرفه One-way ANOVA
 • حل 20 تمرین پیشرفته از کتاب Biostatistics Daniel
 • رسم گراف و ارایه تحلیل آنالیز واریانس دو‌طرفه Two-way ANOVA
 • آنالیز بقا Survival Analysis
 • منحنی راک Roc Curve و تحلیل داده‌ها
 • ارایه تحلیل Dose – Response و رفع ابهام از پارامترها
 • آزمون‌های مقایسه قبل و بعد
Minitab
 • برنامه نرم‌افزار Minitab v19
 • براورد اندازه نمونه در مطالعات
 • آنالیز روند Trend Analysis
 • خوشه‌بندی سوالاتVariables
 • طراحی مدل رگرسیون Multiple
 • رسم نمودارهای Surface
 • رسم نمودارهای Contour plot
 • سری زمانی Time Series پیشرفته
 • آزمون‌های استنباطی مبتنی بر جداول
 • طرح آزمایشات DOE با نرم‌افزار
 • مدل رگرسیونی Linear
 • سری زمانی ARIMA
 • رگرسیون بهبود یافته
 • رسم نمودارهای سری زمانی
 • Factorial Analysis Design
SPSS
 • برنامه نرم‌افزار SPSS v25
 • تعاریف و شروع کار
 • اندازه‌گیری توافق ضریب کاپا
 • آزمون کای دو و کاربردهای آن
 • ارتباط و ضرایب همبستگی
 • آنالیز واریانس یک و دوطرفه
 • نیکویی برازش و کاربردهای آن
 • رگرسیون غیرخطی لجستیک
 • جایگزاری داده‌های گمشده
 • آزمون‌های دوگانه و چندگانه
 • خوشه‌بندی داده‌ها Clustering
 • آنالیز تشخیصی (تحلیل ممیزی)
 • طراحی مدل رگرسیون خطی
 • آنالیز کوواریانس ANCOVA
 • تحلیل مسیر Path Analysis
 

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.