تحلیل‌های توصیفی و استنباطی مبتنی بر جدول

65 هزار تومان

در این پروژه به ارایه تحلیل‌های توصیفی و استنباطی مبتی بر جداول آماری ارسالی پرداخته شده است. فعالیت‌های تحلیلی زیر انجام شده است.

  1. ارایه تحلیل‌های توصیفی رسم گراف مبتنی بر سال‌های 2015 و 2016
  2. آزمون‌های استنباطی مقایسه و ارتباط تمام کمیت‌ها در بین سال‌های 2015 و 2016

تکمیل و انجام تحلیل‌های آماری در 22 صفحه نوشته شده و تمام فایل‌های Word و PDF به همراه داده‌ها و خروجی‌های نرم‌افزار، ارایه شده است. جهت انجام کار از نرم‌افزارهای آماری MInitab و SPSS استفاده کرده‌ایم.

دسته: ,

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.