قبلی
دتولید بموتو اتکام

تحلیل و مدل سری زمانی چند نماد بورسی بموتو ، اتکام ، دتولید

خوب است با استفاده از تحلیل سری زمانی Time Series به بررسی چند نماد در بورس تهران بپردازیم.

  • موتوژن (بموتو)

در گراف زیر سری زمانی نماد بموتو از تاریخ 20010326 تا آخرین روز معاملاتی در تاریخ 20200722 آمده است. بررسی روزانه این نماد در طول بیش از ۱۹ سال معاملاتی انجام شده است.

 

میانگین خطای مدل در طول ۱۹ سال مورد بررسی، ۰.۰۲۷ درصد و میانه خطا ۰.۰۱۳ درصد بوده است. ۳۷۹۲ روز کاری نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

در شکل زیر می توانید از نمای نزدیکتر، مدل سری زمانی نماد بموتو در سال ۹۹ را مشاهده کنید.

 

علاقمند بودید از اینجا می‌توانید فایل و دیتا تحلیل آماری و سری زمانی بموتو را مشاهده کنید.

  • بیمه اتکایی امین (اتکام)

در گراف زیر سری زمانی نماد اتکام از تاریخ 20160113 تا آخرین روز معاملاتی در تاریخ 20200722 آمده است. بررسی روزانه این نماد در طول بیش از ۴ سال معاملاتی انجام شده است.

 

میانگین خطای مدل در طول سال‌های مورد بررسی، ۰.۱۱۴ درصد و میانه خطا ۰.۰۴۴ درصد بوده است. ۹۷۸ روز کاری نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

در شکل زیر می توانید از نمای نزدیکتر، مدل سری زمانی نماد اتکام در سال ۹۹ را مشاهده کنید.

 

علاقمند بودید از اینجا می‌توانید فایل و دیتا تحلیل آماری و سری زمانی اتکام را مشاهده کنید.

  • تولید دارو (دتولید)

به همین ترتیب در گراف زیر سری زمانی نماد دتولید از تاریخ 20130922 تا آخرین روز معاملاتی در تاریخ 20200722 آمده است. بررسی روزانه این نماد در طول تقریباَ ۷ سال معاملاتی انجام شده است.

 

میانگین خطای مدل در طول ۷ سال مورد بررسی، ۰.۰۶۲ درصد و میانه خطا ۰.۱۸۶ درصد بوده است. ۱۵۳۱ روز کاری نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

در شکل زیر می توانید از نمای نزدیکتر، مدل سری زمانی نماد دتولید در سال ۹۹ را مشاهده کنید.

 

علاقمند بودید از اینجا می‌توانید فایل و دیتا تحلیل آماری و سری زمانی دتولید را مشاهده کنید.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2020). Analysis and model of time series of several stock symbols Bamoto, Etkam, Detolid. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/motogen-tolid-daroo-amin-company/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2020). Analysis and model of time series of several stock symbols Bamoto, Etkam, Detolid. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/motogen-tolid-daroo-amin-company/.php

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹