قبلی
کرونا ویروس

کرونا ویروس و آزمون Two Proportions در Minitab

فرض کنید می‌خواهیم رخدادن یک پیشامد خاص در دو جامعه یکی با تعداد نمونه n1 و دیگری با تعداد نمونه n2 را با هم مقایسه کنیم. پیشامد خاص در جامعه الف در e1 نفر رخ داده و در جامعه ب در e2 نفر.

حال سوال ما این است که آیا وقوع پیشامد مورد نظر در دو جامعه همانند است یا با یکدیگر فرق می‌کنند؟

این مطلب را بیان کردم تا بتوان به یک مطلب ساده در زمینه شیوع بیماری کرونا COVID-19 CORONAVIRUS پاسخ داد.

به عنوان مثال سوال ما این است که آیا نرخ مرگ مبتنی بر کرونا مثلاَ در دو کشور ایران و ایتالیا همانند است یا با یکدیگر متفاوت می‌باشد؟

برای این منظور از سایت زیر که به ارایه آمار رسمی و به روز مبتلایان کرونا می‌پردازد، استفاده می‌کنیم.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

آمار نشان می‌دهد تا این لحظه (March 18, 2020, 17:25 GMT) در ایتالیا تعداد n1 = 35713 نفر مبتلا شده و از این تعداد e1 = 2978 نفر فوت کرده‌اند. به همین ترتیب در ایران تعداد n2 = 17361 نفر مبتلا و e2 = 1136 نفر فوت کرده‌اند.

 

برای پاسخ به سوال همانندی یا وجود اختلاف اپیدمیولوژی مرگ در دو کشور ایتالیا و ایران، از نرم‌افزار Minitab استفاده خواهیم کرد. نام این آزمون Two Proportions Test خواهد بود.

 

اعداد مربوط به دو کشور را به صورت زیر در نرم‌افزار Minitab وارد می‌کنیم.

با OK کردن نتایج و خروجی‌ها به صورت زیر خواهد بود.

 

نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد نرخ مرگ در ایتالیا ۸.۳۳ درصد و در ایران ۶.۵۴ درصد می‌باشد. حتی بدون دیدن مقادیر احتمال P value و با همان فاصله اطمینان ۹۵٪ به دست آمده (فاصله اطمینان عدد صفر را در برندارد و هر دو کران آن از صفر بزرگتر است.) می‌توان نتیجه گرفت شیوع مرگ کرونایی در ایران و ایتالیا متفاوت از یکدیگر و البته در ایتالیا به صورت معناداری از ایران بیشتر است.

این مطلب را می‌توان برای هر دو جامعه دیگر و هر پیشامد دیگری نیز با استفاده از Minitab بررسی کرد.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2020). Corona virus and Two Proportions test in Minitab. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/covid-19-coronavirus/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2020). Corona virus and Two Proportions test in Minitab. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/covid-19-coronavirus/.php

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹