تخفیف دارد
تحلیل کوواریانس

ویدئو آموزشی آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت ویدئو+36 اسلاید)

32 هزار تومان 25 هزار تومان

در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی می‌باشد. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANCOVA شامل یک ساعت ویدئو، فایل نرم‌افزار SPSS و 36 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = ۴۳.۰۳

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 1۷7۹ متقاضیدریافت گراف پد

merci

دریافت مجموعه کامل آنالیز کوواریانس آنکوا و منکوا

شامل ۲۷۵ دقیقه ویدئو، ۱۳۱ اسلاید، فایل‌های دیتا و نتایج SPSS

 

آنالیز کوواریانس Analyze of Covariance ANCOVA یا آنکوا، نوعی آنالیز و تحلیل همانند آنوا می‌باشد. هرگاه در آنالیز واریانس بخواهیم اثر کمیت‌های مداخله گر را به روش‌های آماری حذف کنیم تا نتایج با دقت بیشتری به دست آید از آنالیز کوواریانس استفاده می‌شود. در این روش هم از کنترل آماری و هم از واریانس استفاده می‌شود. به‌عبارت دیگر به جای تحلیل واریانس تحلیل کوواریانس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته آنوا ANOVA و همچنین مدل‌های رگرسیونی است. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون ٢ گروهی می‌باشد و تنها عامل تهدید کننده اعتبار درونی تحلیل کوواریانس طرح پیش آزمون است.

فرضیه‌های لازم در آنالیز کوواریانس

به هنگام انجام تحلیل کوواریانس ابتدا برقراری فرضیه‌های زیر را بررسی می‌کنیم. پس از آن به ارایه تحلیل‌های آنالیز کوواریانس می‌پردازیم.

 • مقیاس اندازه‌گیری باید نسبی یا فاصله‌ای باشد. به معنای اعداد در ریاضی
 • توزیع داده‌ها و البته باقیمانده‌های مدل، نرمال باشد. در صورتی که داده‌ها دارای چولگی شدید باشند، معمولاً نمی‌توان از آنالیز کوواریانس استفاده کرد. جهت بررسی نرمال بودن داده‌ها به سادگی می‌توان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده کرد.
 • واریانس‌ها همگن باشند. جهت بررسی همگنی واریانس‌ها از آزمونی به نام آزمون لوین Levene استفاده می‌کنیم.
 • مشاهدات دارای داده پرت نباشند. برای این منظور در SPSS می‌توان یک Box Plot رسم کرد.
 • ارتباط خطی بین اندازه‌های پیش آزمون و پس آزمون تایید شود. یعنی ضریب رگرسیونی معنادار باشد.
 • شیب خط‌های رگرسیونی همگن باشد. به معنای وجود دو خط رگرسیونی موازی

ANCOVA 5 workshop astat.ir-min

در این مجموعه آموزشی به تفکیک و با جزئیات کامل به بررسی پیش فرض‌های آنالیز کوواریانس پرداخته‌ایم.

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی آنالیز کوواریانس

در آموزش ویدئویی آنالیز کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و اسلایدهای آموزشی توضیح داده شده است.

ANCOVA
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای ANCOVA
 • پیش‌فرض‌های آنالیز کوواریانس
 • بررسی نرمال بودن داده‌ها و باقیمانده‌ها
 • Split File در فرایند تحلیل کوواریانس
 • General Linear Model در ANCOVA
 • تنظیمات پنجره Univariate در تحلیل کوواریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANCOVA
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس‌ها
 • Parameter Estimate مدل تحلیل کوواریانس
آنالیز کوواریانس
 • تحلیل کوواریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز کوواریانس
 • ترکیب دو طرح Independent و Paired
 • کمیت مداخله‌گر در ANCOVA
 • داده‌های پرت در آنالیز کوواریانس
 • برازش مدل رگرسیونی خطی بین پیش و پس آزمون
 • بررسی همگنی شیب‌ها Slopes
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • Residuals در دکمه Save پنجره Univariate

 آنالیز کوواریانس چندبعدی MANCOVA

آنالیز چندمتغیرهٔ کوواریانس‌ها Multivariable Analyze of Covariance MANCOVA یا مانکوا، روش تعمیم‌یافته آنکوا (آنالیز کوواریانس) است و در مواردی کاربرد دارد که بیش از یک کمیت مستقل وجود داشته باشد و همچنین در مواردی که کمیت‌های وابسته به آسانی نتوانند ترکیب شوند به کار می‌رود MANCOVA همان MANOVA با این تفاوت که به شما امکان می‌دهد اثرات اضافی کمیت‌های مستقل را نیز کنترل کنید.

اگر چندین کوواریانس وجود داشته باشد مانکوا (MANCOVA) به جای مانوا (آنالیز واریانس چند متغیره) به کار برده می‌شود.

ارایه خدمات تحلیل آماری تحلیل کوواریانس

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز کوواریانس ANCOVA با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.