Analyze a stack P values

آنالیز Analyze a stack P values با گراف پد

زمان مطالعه: 8 دقیقه 

 

همان‌گونه که می‌دانید ابزار قضاوت و تصمیم‌گیری ما جهت پذیرش فرضیه ارتباط و یا اختلاف معنادار بین Variableها مفهومی ساده به نام مقدار احتمال P-value است. وارد مباحث تقریباً پیچیده آن نمی‌شوم، اما عموماً اگر P-value از سطح معنی‌داری آلفا برابر با 0.05 بیشتر باشد، می‌گوییم مطالعه معنادار نیست و اگر اگر P-value از سطح معنی‌داری 0.05 کمتر باشد، می‌گوییم مطالعه معنادار است.

 

 
 

 

بنابراین ما یکسری اعداد داریم که در سطرها و ستون‌ها قرار گرفته و بر مبنای فرضیه خود، به آزمون آن‌ها می‌پردازیم. در نهایت نیز با توجه به عدد مقدار احتمال P-value به دست آمده، می‌گوییم فرض صفر رد می‌شود یا تایید می‌شود.

 

 

حال می‌خواهم یک نکته جالب بگویم که شاید تا به حال نشنیده باشید.
خود این مقادیر احتمال P-value می‌تواند به عنوان یک کمیت تصادفی و اعداد در مطالعه قرار بگیرد. به بیان ساده فرض کنید شما چندین بار و یا در زمان‌های مختلف، مطالعات مشابه انجام می‌دهید و برای هر کدام یک P-value به دست می‌آورید و یا این‌که چندین نفر در نقاط مختلف دنیا کارهای مشابه انجام می‌دهند و هر کدام نیز به یک P-value می‌رسند. بعضی از آن‌ها می‌گویند یک پدیده بر روی پدیده دیگر اثر دارد و برخی دیگر می‌گویند اثر ندارد و هر کدام نیز بر مبنای یافته‌های خود قضاوت و نتیجه‌گیری می‌کنند. و البته همگی نیز درست می‌گویند.
سوال مطرح این است که بالاخره کدام یک را باید پذیرفت و اصولاً بیان کنیم کدام مطالعات یک اکتشاف Discovery جدید است و کدام نیست.
پاسخ به این سوال را می‌توان با استفاده از گراف پد پریسم و آنالیزی به نام Analyze a stack P values به دست آورد.

Analyze a stack P values
در این نوع مطالعه اعداد تحقیق همگی P-value مطالعات دیگر هستند که با استفاده از آماره‌ای به نام False Discovery Rate (FDR) مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند. داده‌های این مثال را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2019). Analyze a stack P values with a GraphPad Prism. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/analyze-a-stack-p-values/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2019). Analyze a stack P values with a GraphPad Prism. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/analyze-a-stack-p-values/.php

 

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹