Analyze a stack P values

آنالیز Analyze a stack P values با گراف پد

زمان مطالعه: 8 دقیقه 

 

همان‌گونه که می‌دانید ابزار قضاوت و تصمیم‌گیری ما جهت پذیرش فرضیه ارتباط و یا اختلاف معنادار بین Variableها مفهومی ساده به نام مقدار احتمال P-value است. وارد مباحث تقریباً پیچیده آن نمی‌شوم، اما عموماً اگر P-value از سطح معنی‌داری آلفا برابر با 0.05 بیشتر باشد، می‌گوییم مطالعه معنادار نیست و اگر اگر P-value از سطح معنی‌داری 0.05 کمتر باشد، می‌گوییم مطالعه معنادار است.

 

بنابراین ما یکسری اعداد داریم که در سطرها و ستون‌ها قرار گرفته و بر مبنای فرضیه خود، به آزمون آن‌ها می‌پردازیم. در نهایت نیز با توجه به عدد مقدار احتمال P-value به دست آمده، می‌گوییم فرض صفر رد می‌شود یا تایید می‌شود.

 

 

حال می‌خواهم یک نکته جالب بگویم که شاید تا به حال نشنیده باشید.
خود این مقادیر احتمال P-value می‌تواند به عنوان یک کمیت تصادفی و اعداد در مطالعه قرار بگیرد. به بیان ساده فرض کنید شما چندین بار و یا در زمان‌های مختلف، مطالعات مشابه انجام می‌دهید و برای هر کدام یک P-value به دست می‌آورید و یا این‌که چندین نفر در نقاط مختلف دنیا کارهای مشابه انجام می‌دهند و هر کدام نیز به یک P-value می‌رسند. بعضی از آن‌ها می‌گویند یک پدیده بر روی پدیده دیگر اثر دارد و برخی دیگر می‌گویند اثر ندارد و هر کدام نیز بر مبنای یافته‌های خود قضاوت و نتیجه‌گیری می‌کنند. و البته همگی نیز درست می‌گویند.
سوال مطرح این است که بالاخره کدام یک را باید پذیرفت و اصولاً بیان کنیم کدام مطالعات یک اکتشاف Discovery جدید است و کدام نیست.
پاسخ به این سوال را می‌توان با استفاده از گراف پد پریسم و آنالیزی به نام Analyze a stack P values به دست آورد.

Analyze a stack P values
در این نوع مطالعه اعداد تحقیق همگی P-value مطالعات دیگر هستند که با استفاده از آماره‌ای به نام False Discovery Rate (FDR) مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرند. داده‌های این مثال را می‌توانید در این لینک مشاهده کنید.

 

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پَد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید تماس بگیرید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹