Regression Interpolate

رگرسیون Interploate در نرم‌افزار پریسم

زمان مطالعه: 3 دقیقه 

 

رگرسیون و پیش‌بینی از موضوعات مورد توجه در علوم آماری و رشته‌های مرتبط با آن می‌باشد. بسیاری از نرم‌افزارها به طراحی مدل‌های رگرسیونی خطی و غیرخطی می‌پردازند، اما آن‌چه که در پریسم مورد توجه است، توانایی پیش‌بینی در مواردی است که یافته‌ای از X برای آن‌ها به دست نیامده است.

همان‌گونه که می‌دانیم یک مدل رگرسیونی شامل X به منظور بیان داده‌های مستقل و Y برای نمایش و بیان داده‌های وابسته است.

در سایر نرم‌افزارهای آماری هنگامی که یکی از دو عدد X یا Y نباشد، کل آن سطر از معادله خارج می‌شود. اما گراف پد پریسم می‌تواند حتی اگر به هر دلیلی X به دست نیامده باشد و یا از بین رفته باشد، باز هم Y آن سطر را حفظ کرده و از آن جهت برازش بهتر یک مدل رگرسیونی استفاده کند.

در این زمینه کافی است در پنجره Parameters: Linear Regression نرم‌افزار گراف پد، گزینه Interpolate را علامت بزنید. گزینه Interpolate مواردی به کار می‌آید که برای چند سطر X اندازه‌ای به دست نیاورده باشیم، اما مقادیر Y آن‌ها مشخص است. انتخاب این گزینه سبب می‌شود با استفاده از داده‌های موجود برای این مقادیر نامعلوم نیز برازش مدل رگرسیون انجام شود.

در این زمینه، نرم‌افزار گراف پد، یک فیلد آموزشی نیز ارایه کرده است. به ویدئو زیر توجه کنید.

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پَد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید تماس بگیرید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹