قبلی

پاییز 1402. دانلود مجموعه آموزشی تحلیل‌های آماری با نرم‌افزارهای علمی (دانشگاه علوم پزشکی زاهدان)

3,710 هزار تومان

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی، دارویی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در مجموعه ویدئو آموزشی گراف پد، به بیان و ارایه اصلی‌ترین روش‌های تحلیل آماری آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، تحلیل‌های غیرخطی دوز پاسخ، رسم انواع نمودارها و گراف‌ها، تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی، تحلیل‌های مقایسه گروهی، آزمون‌های همبستگی، مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی و تحلیل‌های فارماکولوژی، تحلیل‌های چندگانه و تودرتو با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید. با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام مستندات آموزشی را دریافت کنید.

مجموعه شامل 51 ساعت ویدئو می‌باشد. پس از پرداخت می‌توانید تمام مجموعه را دانلود نمایید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال ایران) | در رده دو درصد برتر ResearchGate با RG Score = 41.72

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 1759 متقاضیدریافت گراف پد