Entering mean

Column Entering mean (or median) and error values با گراف پد

زمان مطالعه: 10 دقیقه 

 

یکی از خوبی‌های نرم‌افزار گراف پد، قابلیت استفاده از آماره‌های توصیفی به جای داده‌های خام در تحلیل است. به معنای آن‌که شما حتی اگر خود داده‌های اصلی و خام را نداشته باشید و تنها نتایج به دست آمده از داده‌ها، مثلاً میانگین و انحراف معیار آن‌ها را هم بدانید، می‌توانید به تحلیل بین گروه‌ها بپردازید. این مطلب برای داوران مقالات و پایان‌نامه‌ها که داده‌های اصلی و خام نرم‌افزار را در اختیار ندارند و تنها با ریپورت کاغذی و نتایج به دست آمده رو‌به‌رو هستند، کاربرد فراوان دارد.

ما در ویدئو آموزشی زیر به بیان و توضیح این مثال پرداخته‌ایم. استفاده از این مثال را به داوران مقالات و پایان‌نامه‌ها کاملاً توصیه می‌کنیم.

 

 
 

 

در مثال زیر با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم، نشان داده‌ایم، چگونه می‌توان چند گروه را با هم مقایسه کرد، نمودار رسم کرد و مقدار احتمال به دست آورد، در حالی‌که فقط میانگین، انحراف معیار و تعداد نمونه در هر گروه را می‌دانیم.

این مثال با نام Entering mean (or median) and error values در دسته تحلیل‌های Column و در بخش Error bars in column tables قرار دارد. فایل مثال را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

وقتی مثال را Create می‌کنیم با داده‌های زیر روبه‌رو می‌شویم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید و در Note مثال نیز آمده است، می‌خواهیم سه گروه را با هم مقایسه کنیم. به جای داده‌های هر گروه نیز فقط همان آماره‌های توصیفی که گفتم یعنی میانگین، انحراف معیار و تعداد نمونه را داریم.

ابتدا در بخش Graphs از پنجره سمت راست (Navigator Panel) می‌توان نمودار رسم شده توسط نرم‌افزار را مشاهده کرد. همان‌گونه که می‌دانید به خوبی می‌توان انواع ویرایش‌های دلخواه بر روی گراف به دست آمده را اعمال کرد.

حال بیایید به تحلیل بین گروه‌ها و مقایسه آن‌ها با یکدیگر بپردازیم. از آن‌جا که می‌خواهیم سه گروه مستقل را با هم مقایسه کنیم، پس تحلیل ما Ordinary One-way ANOVA خواهد بود. جهت انجام این کار از منوی Analyze در بالای صفحه، گزینه One-way ANOVA and nonparametric or mixed را انتخاب می‌کنیم.

از تب Multiple Comparisons گزینه Compare the mean of each column with the mean of every other column را انتخاب می‌کنیم. انتخاب این گزینه سبب می‌شود همه‌ی گروه‌ها با هم مقایسه شوند.

با OK کردن، نتیجه در یک شیت جدید در بخش Results از پنجره سمت راست (Navigator Panel) ارایه می‌شود.

مقدار احتمال به دست آمده P-value = 0.0065 نشان می‌دهد، گروه‌ها در سطح معنی‌داری پنج درصد با یکدیگر اختلاف معنادار دارند.

در تب Multiple Comparisons از همین شیت نتایج، می‌توان مقایسه دوبه‌دو بین گروه‌ها را نیز مشاهده کرد.

می‌توان مشاهده کرد که گروه C با دو گروه A و B اختلاف معنادار دارد. اما خود A و B اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند (P-value = 0.9227).

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2019). Column Entering mean (or median) and error values with GraphPad Prism Software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/column-entering-mean-or-median-and-error-values/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2019). Column Entering mean (or median) and error values with GraphPad Prism Software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/column-entering-mean-or-median-and-error-values/.php

 

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹