رگرسیون اسمی
07 مهر

رگرسیون لجستیک اسمی Nominal Logistic Regression در نرم‌افزار Minitab

          می‌دانیم که رگرسیون در حالت کلی به صورت رابطه Y = f(X) تعریف می‌شود. در این رابطه می‌خواهیم با استفاده از تابع f بین Xها به عنوان Independent Variable و Y به عنوان Dependent Variable …

رگرسیون ترتیبی
27 شهریور

رگرسیون لجستیک ترتیبی Ordinal Logistic Regression در نرم‌افزار Minitab

          می‌دانیم که رگرسیون در حالت کلی به صورت رابطه Y = f(X) تعریف می‌شود. در این رابطه می‌خواهیم با استفاده از تابع f بین Xها به عنوان Independent Variable و Y به عنوان Dependent Variable …

پیش‌بینی بازار سهام
12 دی

رگرسیون لجستیک و پیش‌بینی بازار سهام

    بیایید یک ایده روی کاغذ داشته باشیم. فعلاَ روی کاغذ. از یک سوال شروع می‌کنم. آیا امکان دارد در پایان هر روز بازار بورس، یک لیستی ارایه دهیم از تمام نمادهای معامله شده، به ترتیب اولویت و احتمال …

رگرسیون لجستیک چندگانه
14 تیر

رگرسیون لجستیک چندگانه Multiple Logistic Regression نرم افزار گراف پد

    یکی از تحلیل‌هایی که در ورژن‌های جدید گراف پد (8 به بعد) قرار گرفته است، مدل‌های رگرسیون لجستیک Logistic Regression است. همان‌گونه که می‌دانیم وقتی Variable پاسخ ما یعنی Y دو حالتی باشد (بله یا خیر، موفقیت یا …

Logistic Regression
12 اسفند

رگرسیون لجستیک ساده Simple Logistic Regression نرم افزار گراف پد

    یکی از تحلیل‌هایی که در ورژن‌های جدید گراف پد (8 به بعد) قرار گرفته است، مدل‌های رگرسیون لجستیک Logistic Regression است. همان‌گونه که می‌دانیم وقتی Variable پاسخ ما یعنی Y دو حالتی باشد (بله یا خیر، موفقیت یا …