XY Entering mean (or median) and error values

XY Entering mean (or median) and error values با گراف پد

زمان مطالعه: 8 دقیقه 

 

یکی از خوبی‌های نرم‌افزار گراف پد، قابلیت استفاده از آماره‌های توصیفی به جای داده‌های خام در تحلیل است. به معنای آن‌که حتی اگر خود داده‌های اصلی و خام را نداشته باشید و تنها نتایج به دست آمده از داده‌ها، مثلاً میانگین و انحراف معیار آن‌ها را هم بدانید، می‌توانید به تحلیل آن‌ها بپردازید. این مطلب برای داوران مقالات و پایان‌نامه‌ها که داده‌های اصلی و خام نرم‌افزار را در اختیار ندارند و تنها با ریپورت کاغذی و نتایج به دست آمده رو‌به‌رو هستند، کاربرد فراوان دارد.

در ویدئو آموزشی زیر به بیان و توضیح این مثال پرداخته‌ایم. استفاده از این مثال را به داوران مقالات و پایان‌نامه‌ها کاملاً توصیه می‌کنیم.

 

 
 

 

در مثال زیر با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم، نشان داده‌ایم، چگونه می‌توان با داشتن آماره‌های توصیفی میانگین، انحراف معیار و تعداد نمونه به ازای هر X، نمودارهای پراکنش و اثرگزاری XY را رسم کرد.

این مثال با نام Entering mean (or median) and error values در دسته تحلیل‌های XY و در بخش Error bars in XY tables قرار دارد. فایل مثال را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

وقتی مثال را Create می‌کنیم با داده‌های زیر روبه‌رو می‌شویم. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید و در Note مثال نیز آمده است، در ستون X زمان و پاسخ‌های متناظر با هر زمان، در دو گروه Control و Treated آمده است. به جای داده‌های خام پاسخ در هر زمان X نیز فقط همان آماره‌های توصیفی یعنی میانگین و انحراف معیار پاسخ‌ها و تعداد تکرارها را داریم.

هدف ما در این مثال به دست آوردن نمودارهای XY بین زمان و هر کدام از گروه‌های درمان و کنترل است.

جهت انجام این کار بر روی شیت با نام XY Entering mean (or median) and error values در فولدر Graphs از پنجره سمت چپ نرم‌افزار، کلیک می‌کنیم. پنجره زیر با نام Change Graph Type برای ما باز می‌شود. در این‌جا می‌توان انواع نمودارهای قابل رسم برای داده‌های این مثال را مشاهده کرد.

در اینجا در بخش Graph family و در کادر کشویی مقابل آن می‌توان نوع نموداری را که می‌خواهیم رسم کنیم، انتخاب کنیم. از آن‌جا که در ابتدا، این مثال در دسته تحلیل‌های XY قرار داشت، بنابراین آن را به همان صورت XY قرار می‌دهیم.

پس از آن، انواع قالب‌های موجود جهت رسم نمودارهای پراکنش XY دیده می‌شود. بر روی هر کدام از قالب‌ها که کلیک کنیم، داده‌های مثال ما به همان شکل درمی‌آیند.

در کادر Points with error bars می‌توان نحوه رسم ارور بار را مشخص کرد. Error bar می‌تواند به صورت نقطه مرکزی میانگین یا میانه و خط انحراف معیار SD، انحراف معیار از میانگین SEM، فاصله اطمینان CI و یا دامنه Range باشد.

در تصاویر زیر، چندین گراف با استفاده از همین قالب‌ها برای مثال رسم کرده‌ایم. می‌توانید خودتان نیز به سادگی امتحان کرده و این گراف‌ها را به دست آورید. با استفاده از یک layout در گراف پد، این گراف‌ها را در یک تصویر کنار هم قرار داده‌ایم.

این گراف‌ها بر روی همین داده‌های مثال  XY Entering mean (or median) and error values رسم شده است. با کلیک بر روی هر کدام از گراف‌ها می‌توان پنجره Format Graph را باز کرده و با استفاده از آن به اصلاح و ویرایش دلخواه گراف رسم شده، پرداخت. ما در ویدئو آموزشی زیر به بیان و توضیح این مثال پرداخته‌ایم.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2020). XY Entering mean (or median) and error values with GraphPad Prism Software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/xy-entering-mean-or-median-and-error-values/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2020). XY Entering mean (or median) and error values with GraphPad Prism Software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/xy-entering-mean-or-median-and-error-values/.php

 

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹