طرح آزمایشات با Minitab

پروژه تحلیل آماری طرح آزمایشات با Minitab

35 هزار تومان

در این پروژه به بررسی تاثیر فاکتورهای S, C و Q بر روی Variableهای x/l و b/l به صورت جداگانه پرداخته شده است. در هر مرحله از آزمون، ابتدا فاکتورها به صورت جداگانه بررسی شده و در مرحله بعد تاثیر متقابل آن‌ها اندازه‌گیری و آزمون شده است. به سادگی و با استفاده از کلید داشته باشم می‌توانید تمام نتایج و داده‌ها به همراه فایل‌های نرم‌افزار را دریافت نمایید. نتایج در 17 صفحه نوشته شده است. همچنین بالافاصله مستندات برای شما ایمیل شده و در صفحه وب جهت دریافت و دانلود قرار می‌گیرد. این پروژه با استفاده از نرم‌افزار Minitab انجام شده است.

شناسه مجموعه: Design of Experiments with Minitab دسته: ,

در تحقیقات مبتنی بر طرح آزمایشات (Design of Experiments) و آنالیز واریانس دو طرفه (Two-way ANOVA) به دنبال بررسی تاثیر هم‌زمان دو عامل بر روی اندازه‌ها و ویژگی‌های یک کمیت وابسته هستیم. به عنوان مثال می‌خواهیم تاثیر دو عامل سیکل درمانی (که خود شامل چهار سیکل است) و جنسیت (مرد و زن) را بر روی درصد موفقیت بیماری ارزیابی کنیم. یا در پی آن هستیم که تاثیر عوامل داروهای کنترل فشار خون (چهار دارو بررسی شده است) و گروه‌های سنی را بر روی اندازه‌های فشار خون سیستولیک مورد ارزیابی قرار دهیم.

چه مطالبی در طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه ارایه می‌کنیم؟

ارایه تحلیل‌های آماری طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه، مفاهیم و موضوعات زیر را در بر می‌گیرد. ما در این کار تحلیلی به بررسی داده‌ها و فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس دو طرفه می‌پردازیم.

  • بررسی و توضیح طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments)
  • استفاده و بیان نتایج در تشریح مدل‌های تحقیقاتی طرح آزمایش‌ها
  • استفاده از نمودارهای میانگین‌های حاشیه‌ای در مدل‌های تحقیقاتی طرح آزمایش‌ها
  • استفاده از آزمون‌های مقایسه‌های دوتایی در مدل‌های تحقیقاتی طرح آزمایش‌ها

از چه نرم‌افزارهایی استفاده می‌کنیم؟

جهت تحلیل طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه از نرم‌افزار Minitab و یا نرم‌افزار SPSS استفاده می‌شود. نرم‌افزار تحلیل‌های آماری علوم پزشکی و زیستی Graphpad Prism نیز در این زمینه پرکاربرد است. همچنین می‌توان از سایر نرم‌افزارهای مفید آماری استفاده کرد.

کارگاه آموزشی طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه

در کارگاه آموزش طرح آزمایشات به بررسی و استفاده از انواع مثال‌های کاربردی آنالیز واریانس دو طرفه و روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، پرداخته‎‌ایم. توضیحات بیشتر درباره این کارگاه را می‌توانید مشاهده کنید.

کارگاه طرح آزمایشات

ارایه خدمات تحلیل آماری طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه

ما در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز واریانس دو طرفه را با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.

تحلیل آماری با GraphPad Prism
تماس با ما

ارایه خدمات تحلیل آماری طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز واریانس دو طرفه و طرح آزمایشات با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.