Polygonogram
19 مرداد

پُلیگونوگرام Polygonogram در نرم افزار Compusyn

              داده‌های زیر را در نظر بگیرید. این داده‌ها و فایل‌های مثال آموزشی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.     فرض کنید دو داروی A و B در اختیار داریم. در تصویر بالا …