دوز پاسخ لگاریتمی
09 مهر

ویدئو. دوز پاسخ Dose Response لگاریتمی و غیرلگاریتمی با GraphPad

  در این مثال به بیان و ارایه روش‌های تحلیل Dose – Response ، رسم انواع منحنی‌ها و مدل‌های دوز – پاسخ و براورد پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. …

رفع ابهام از مدل دوز پاسخ
04 شهریور

رفع ابهام Ambiguous از پارامترهای مدل دوز پاسخ با GraphPad

    در این مثال به رفع ابهام Ambiguous از پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span در مدل‌های Dose – Response و رسم انواع منحنی‌ها با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در ویدئو آموزشی زیر مثال Dose-Response – Ambiguous …

Specific Binding Saturation
09 تیر

مثال آموزشی Binding – Saturation binding specific binding only

    یکی دیگر از انواع تحلیل‌های غیرخطی و مثال‌های نوشته شده در نرم‌افزار گراف پد با نام Binding – Saturation binding specific binding only در دسته تحلیل‌های XY و در بخش Pharmacology قرار دارد. ما در ویدئو آموزشی زیر …