رگرسیون اسمی
07 مهر

رگرسیون لجستیک اسمی Nominal Logistic Regression در نرم‌افزار Minitab

          می‌دانیم که رگرسیون در حالت کلی به صورت رابطه Y = f(X) تعریف می‌شود. در این رابطه می‌خواهیم با استفاده از تابع f بین Xها به عنوان Independent Variable و Y به عنوان Dependent Variable …

رگرسیون ترتیبی
27 شهریور

رگرسیون لجستیک ترتیبی Ordinal Logistic Regression در نرم‌افزار Minitab

          می‌دانیم که رگرسیون در حالت کلی به صورت رابطه Y = f(X) تعریف می‌شود. در این رابطه می‌خواهیم با استفاده از تابع f بین Xها به عنوان Independent Variable و Y به عنوان Dependent Variable …

one phase exponential decay
28 بهمن

آموزش Nonlinear regression – one phase exponential decay گراف پد

    یکی از انواع تحلیل‌های غیرخطی و مثال‌های نوشته شده در نرم‌افزار گراف پد با نام Nonlinear regression – one phase exponential decay در دسته تحلیل‌های XY و در بخش Correlation & Regression قرار دارد. فایل مثال و تحلیل‌های …

Binding Saturation
08 آذر

ویدئو. مثال آموزشی Binding – Saturation binding to total and nonspecific

    یکی از انواع تحلیل‌های غیرخطی و مثال‌های نوشته شده در نرم‌افزار گراف پد با نام Binding – Saturation binding to total and nonspecific در دسته تحلیل‌های XY و در بخش Pharmacology قرار دارد. ما در ویدئو آموزشی زیر …

RIA or ELISA
05 آبان

ویدئو. مثال آموزشی RIA or ELISA – Interpolate unknown from sigmoidal curve

    یکی از انواع تحلیل‌های رگرسیونی غیرخطی و مثال‌های نوشته شده در نرم‌افزار گراف پد با نام RIA or ELISA – Interpolate unknown from sigmoidal curve در دسته تحلیل‌های XY و در بخش Correlation & Regression قرار دارد. فایل مثال …

ویدئو آموزش رگرسیون غیرخطی
07 شهریور

مثال آموزشی Eliminating outliers during nonlinear regression

    یکی از انواع تحلیل‌های غیرخطی و مثال‌های نوشته شده در نرم‌افزار گراف پد با نام Eliminating outliers during nonlinear regression در دسته تحلیل‌های XY و در بخش Correlation & Regression قرار دارد. فایل مثال و تحلیل‌های انجام شده …