آنالیز کوواریانس دو طرفه

آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA با SPSS (۶۵ دقیقه ویدئو، ۳۰ اسلاید)

90 هزار تومان

آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables می‌پردازد و مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی می‌باشد. تحلیل کوواریانس دو طرفه یا Two-way ANCOVA هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم یک کمیت وابسته Dependent Variable را در بین گروه‌های مستقل بیش از یک فاکتور Factor، در حالی‌که در مطالعه کمیت مداخله‌گر کووریت Covariate داریم، مورد مقایسه قرار دهیم. آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA در این مجموعه با استفاده از روش General Linear Model, Univariate آموزش داده شده است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANCOVA شامل ۶۵ دقیقه ویدئو، فایل دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه ۳۰ اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 457 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA

در آموزش ویدئویی آنالیز کوواریانس دو طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و اسلایدهای آموزشی توضیح داده شده است.

Two-way ANCOVA
 • Univariate Analysis of Variance
 • Between-Subjects Factors
 • Descriptive Statistics
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Compare Means 
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Corrected Model & Total
 • Means Plots
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
آنالیز کوواریانس دو طرفه
 • تحلیل کوواریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز کوواریانس دو طرفه
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای Two-way ANCOVA
 • مسیر انجام آنالیز کوواریانس دو طرفه
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز کوواریانس
 • General Linear Model در ANOVA
 • تنظیمات پنجره Univariate در تحلیل کوواریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANCOVA
 • آزمون معناداری فاکنورها، اثرات اصلی و اثر متقابل
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس‌ها
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • بیان مدل آماری Two-way ANCOVA (Univariate, GLM)
مدل خطی آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA (Univariate, GLM)

 

ارایه خدمات تحلیل آماری تحلیل واریانس

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز کوواریانس ANOVA و MANOVA با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.