تخفیف دارد
Synergism

آموزش نرم افزار Compusyn و بررسی اثر Synergism سینرژیسم (140 دقیقه)

280 هزار تومان 240 هزار تومان

بهترین نرم‌افزار جهت تحلیل اثر سینرژیسم Synergism ترکیبات دارویی Drug Combinations، استفاده از نرم‌افزار Compusyn است. در این مجموعه آموزشی به بیان کار با نرم‌افزار، نحوه ورود داده‌ها و به دست آوردن نتایج و انواع گراف‌ها، پرداخته‌ایم. براورد پارامترهایی مانند CI، DRI، Dm، m، r و رسم نمودارهایی مانند Median Effect، Isobologram و Polygonogram به همراه Dose-Effect Curve در این مجموعه آمده است.

همچنین می‌توانید نرم‌افزار Compusyn و فایل‌های دیتا و نتایج کار با نرم‌افزار را نیز دریافت کنید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 64.19

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 879 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی نرم‌افزار Compusyn

در آموزش ویدئویی نرم افزار Compusyn موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و مثال‌های آموزشی توضیح داده شده است.

 

Synergism
 • Drug Combinations
 • Dose Response
 • Single & Combos Drug
 • Dose, Effect, Point
 • Combination Data
 • Generate Report
 • X-int & Y-int
 • Dm, Log(Dm), m, r
 • Median-Effect Plot
 • Dose-Effect Curve
 • Combination Index (CI)
 • Additive Effect & Antagonism
 • Fa-CI Table & Plot
 • Dose-Reduction Index (DRI)
 • Fa-DRI Table & Plot
 • Isobologram
 • Polygonogram
 • Calculate Parameters
سینرژیسم
 • سینرژیسم و هم افزایی
 • ورود داده‌ها به نرم‌افزار Compusyn
 • پنجره‌ها و گزینه‌های نرم‌افزار
 • انتخاب خروجی‌های نرم‌افزار
 • نتایج و جدول‌های Compusyn
 • براورد انواع پارامترهای نرم‌افزار
 • میانه موثر دوز و منحنی غیرخطی
 • شیب خط و ضریب همبستگی خطی
 • شاخص ترکیبی و اثر سینرژیسم
 • درجه بندی سطوح مختلف Combination Index
 • گراف Fa-CI در نرم‌افزار Compusyn
 • شاخص کاهش دوز در نرم افزار Compusyn
 • جدول Fa-DRI برای نقاط مشاهده شده در مطالعه
 • ایزوبولوگرام در نرم افزار Compusyn
 • دوز موثر داروی ترکیبی برای رسیدن به Fa خاص
 • پُلیگونوگرام در Compusyn
 • پارامترهای براورد شده به ازای هر کدام از داروها
 • کار با Calculate Parameters نرم‌افزار Compusyn

 

ارایه خدمات تحلیل آماری با نرم‌افزار Compusyn

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.