تخفیف دارد
اندازه گیری مکرر دو طرفه

اندازه گیری مکرر Repeated Measure (280 دقیقه ویدئو، ۱۸ فایل نرم‌افزار SPSS)

285 هزار تومان 255 هزار تومان

در تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. آنالیزهای اندازه‌گیری مکرر می‌تواند ساده، یک طرفه و یا چند طرفه باشد. آن‌ها همچنین می‌توانند Univariate و یا Multivariate باشند. هنگامی که تحلیل اندازه گیری مکرر دارای کووریت Covariate یا مداخله‌کننده باشد، تحلیل ما از نوع آنالیز کوواریانس خواهد بود.

در این مجموعه آمورشی انواع مختلف تحلیل‌های Repeated Measure با استفاده از نرم افزار SPSS بیان شده است. در پایین صفحه می‌توانید سرفصل مجموعه آموزشی RM شامل ۲۸۰ دقیقه ویدئو، فایل‌های دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه Syntax ها را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 62.59

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 1977 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی اندازه گیری مکرر Repeated Measure

در آموزش ویدئویی تحلیل‌های اندازه گیری با تکرار با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و مثال‌های آموزشی توضیح داده شده است.

 

Repeated Measure
 • General Linear Model
 • Within-Subjects Factors
 • Between-Subjects Factors
 • Descriptive Statistic
 • Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
 • Multivariate Tests
 • Pillai’s Trace
 • Wilks’ Lambda
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Mauchly’s Test of Sphericity
 • Tests of Within-Subjects Effects
 • Univariate Multivariate Tests
 • Levene’s Test of Equality of Error Variances
 • Pairwise Comparisons
 • Partial Eta Squared
 • Estimated Marginal Means
 • Multivariate Analysis of Covariance
 • Tests of Between-Subjects Effects
اندازه گیری مکرر
 • اندازه‌گیری مکرر RM چیست؟
 • طراحی و ساختار اندازه گیری مکرر یک بعدی و چندگانه
 • مثال‌های نرم‌افزار SPSS برای انواع تحلیل اندازه گیری باتکرار
 • فاکتورها Factors و کمیت وابسته Dependent
 • مسیر انجام آنالیز RM در نرم افزار
 • استفاده از برنامه نویسی و Syntax در آنالیز RM
 • آماره‌های توصیفی فاکتور در هر Dependent
 • مقایسه میانگین‌های حاشیه‌ای در هر گروه
 • بررسی تاثیر Time بر Dependent Variable
 • تنظیمات پنجره Repeated Measure در SPSS
 • آزمون‌های مقایسه میانگین در Main Effect
 • استفاده از Syntax در آزمون‌های Interaction effect
 • آزمون ماچولی فرضیه همگنی واریانس‌ها
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس خطاها
 • آزمون Box’ M جهت همگنی مانریس کوواریانس
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • نمودارهای خطی از میانگین‌های حاشیه‌ای
 • مدل آماری (Univariate Multivariate, GLM) در تحلیل اندازه گیری با تکرار

 

ارایه خدمات تحلیل آماری تحلیل اندازه گیری با تکرار

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری انواع آنالیزهای اندازه گیری مکرر Repeated Measure با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.