تکمیل تحلیل آماری پروژه طراحی مدل پیش بینی غلظت CO با استفاده از SVM

75 هزار تومان

در تحلیل آماری این پروژه ما توانستیم در حالی که کار خود را از مدل‌های Univariate آغاز کردیم، به یک مدل بسیار مناسب Multivariate شامل Variableهای معنادار با قدرت پیش‌بینی بیش از 94 درصد برسانیم. همان‌گونه که در تحلیل‌های نوشته شده نشان دادیم، داده‌ها دارای پیچیدگی بوده و مدل معمول SVM و حتی FS-SMV بر روی آن‌ها قابلیت ارایه و طراحی یک مدل مناسب و معنادار را نداشت. مدل SVM فاقد معناداری و حدود 35 درصد قدرت پیش‌بینی داشته است. مدل رگرسیونی بهبود یافته و البته رفع ایراد شده، به صورت کامل و با دقت بسیار بالا می‌تواند به پیش‌بینی غلظت CO بپردازد. در این مسیر، یک مدل مناسب دیگر نیز برای تبدیلات Cox-Box غلظت با ضریب تعیین 91 درصد ارایه شده است. در ادامه می‌توانید توضیحات و تیترهای اصلی تحلیل آماری انجام شده را مشاهده نمایید. نتایج در 28 صفحه نوشته شده‌اند. فایل‌های Word و PDF نتایج به همراه تمام فایل‌های نرم‌افزارهای Minitab و SPSS را می‌توانید دریافت کنید. در تمام تحلیل‌های انجام شده معادله ریاضی مدل رگرسیونی نیز نوشته شده است.


تحلیل آماری انجام شده در 28 صفحه نوشته شده است. فایل‌های Word و PDF به همراه تمام فایل‌های داده و خروجی نرم‌افزارهای Minitab v18 و SPSS v24 برای شما قرار داده شده است. تعداد فایل‌های قابل دسترسی 19 فایل است. تیترهای اصلی تحلیل‌های انجام شده در این پروژه به صورت زیر است.

1- مقدمه

2- مدل‌های رگرسیونی یک بعدی (Univariate Regression)

3- مدل‌های رگرسیونی چند بعدی (Multivariate Regression)

4- مدل رگرسیونی بهبود یافته (Improved Regression Model)

5- مدل رگرسیونی بهبود یافته (IRM) با داده‌های واقعی غلظت

6– نتیجه‌گیری طراحی مدل پیش‌بینی CO

 

کارگاه آموزشی مدل‌های رگرسیون

در کارگاه آموزش مدل‌های رگرسیونی به بررسی و استفاده از انواع مثال‌های کاربردی برازش مدل رگرسیون خطی و روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، پرداخته‎‌ایم. توضیحات بیشتر درباره این کارگاه را می‌توانید مشاهده کنید.

کارگاه اموزشی مدل رگرسیون غیرخطی لجستیک

ارایه خدمات تحلیل آماری رگرسیون خطی و غیر خطی

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری رگرسیون خطی و غیر خطی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.