آزمون گراف پد

ویدئو آموزش تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی با GraphPad Prism (یک ساعت آموزش با گراف پد پریسم)

85 هزار تومان

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در کارگاه آموزش پریسم که در دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری موسسه داده پویا علامه برگزار کرده‌ایم به بیان تحلیل‌های توصیفی، نکات و تکنیک‌های کار با نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزش تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی: ۷8۴ متقاضیدریافت گراف پد

مجموعه آموزش Graphpad Prism شامل موارد زیر است.

 • یک ساعت ویدئو آموزش تکنیک‌ها و تحلیل‌های توصیفی با گراف پد

 • فایل pdf دارای 114 اسلاید آموزشی کارگاه گراف پد

 • 10 مثال از داده‌های کاربردی و علوم پزشکی و زیستی

همچنین داده‌های این مجموعه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار Graphpad Prism و متناظر با آن نرم‌افزار Excel است.

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش GraphPad Prism

بیشترین نکات مورد توجه در مجموعه آموزشی آزمون گراف پد پریسم GraphPad Prism موارد زیر است. مثال‌های آموزشی ارایه شده در این مجموعه در قالب 10 فایل نرم‌افزار گراف پد پریسم عموماً جنبه‌های پزشکی و زیستی داشته و به بیان و ارایه تحلیل‌های آماری و پاسخ به سوالات و فرضیه‌های مطرح شده در این زمینه‌های علمی می‌پردازد.

Tests
 • Column Statistics
 • Descriptive Statistics
 • T-Test unpaired & paired
 • T-Test one sample
 • One-way & Two-way ANOVA
 • Mann-Whitney
 • Kolmogorov-Smirnov
 • Kruskal-Wallis
 • Wilcoxon & Friedman
Analyze
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • آماره‌های توصیفی و اندازه‌های عددی
 • تحلیل‌های ستونی و پراکندگی توزیع
 • جداول آماری فراوانی و توافقی
 • انواع مقایسه‌ها و آزمون‌های فرضیه آماری
 • استنباط آماری و تجزیه و تحلیل نتایج مقالات
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • مقایسه میانگین توزیع و انحراف معیار
 • تجزیه واریانس ANOVA یک و دو طرفه

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.