آموزش پیشرفته گراف پد

آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری با گراف پد پریسم

24 هزار تومان

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در کارگاه آموزش پریسم که در دانشگاه شهید بهشتی تهران با همکاری موسسه داده پویا علامه برگزار کرده‌ایم به بیان و ارایه اصلی‌ترین روش‌های تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

کلاس گراف‌پَد پریسم در دانشگاه صنعتی شریف. جهت شرکت کلیک کنید.

شناسه کارگاه: Parametric & Nonparametric Tests with GraphPad Prism دسته: ,

کارگاه آموزش آزمون گراف پد Graphpad Prism در قالب بیست ‌و یک فایل، شامل فایل pdf کارگاه آموزشی به همراه تمامی فایل‌های اکسل داده‌های آموزشی این کارگاه، به ارایه تحلیل آماری با نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته است. فایل  pdf دارای 114 اسلاید آموزشی بوده و 10 مثال از داده‌های کاربردی و علوم پزشکی و زیستی در آن آمده است.

همچنین داده‌های این کارگاه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار Graphpad Prism و متناظر با آن نرم‌افزار Excel است.

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش GraphPad Prism

بیشترین نکات مورد توجه در کارگاه آموزشی آزمون گراف پد پریسم GraphPad Prism موارد زیر است. مثال‌های آموزشی ارایه شده در این کارگاه در قالب 10 فایل نرم‌افزار گراف پد پریسم عموماً جنبه‌های پزشکی و زیستی داشته و به بیان و ارایه تحلیل‌های آماری و پاسخ به سوالات و فرضیه‌های مطرح شده در این زمینه‌های علمی می‌پردازد.

Tests
 • Column Statistics
 • Descriptive Statistics
 • T-Test unpaired & paired
 • T-Test one sample
 • One-way & Two-way ANOVA
 • Mann-Whitney
 • Kolmogorov-Smirnov
 • Kruskal-Wallis
 • Wilcoxon & Friedman
Analyze
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • آماره‌های توصیفی و اندازه‌های عددی
 • تحلیل‌های ستونی و پراکندگی توزیع
 • جداول آماری فراوانی و توافقی
 • انواع مقایسه‌ها و آزمون‌های فرضیه آماری
 • استنباط آماری و تجزیه و تحلیل نتایج مقالات
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • مقایسه میانگین توزیع و انحراف معیار
 • تجزیه واریانس ANOVA یک و دو طرفه

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.