آنالیز واریانس

آزمون‌های آنالیز واریانس در داده‌ها

35 هزار تومان

در این کارگاه آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری آنالیز واریانس یک‌طرفه (One way ANOVA) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل آنالیز واریانس یک‌طرفه را معرفی کرده و کاربرد آن را با ذکر سه مثال از داده‌های کاربردی بیان می‌کند. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را مشاهده کنید.

شناسه مجموعه: One Way ANOVA دسته:

کارگاه آموزش آنالیز واریانس در قالب چهار فایل به تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS می‌پردازد. فایل pdf که دارای 54 اسلاید آموزشی بوده و 3 مثال از داده‌های کاربردی در آن آمده است. همچنین داده‌های این کارگاه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار SPSS است.

این مجموعه آموزشی شامل موارد زیر است.

parametric-test-anova-11-astat.ir

ابزار کار در این مرحله استفاده از نرم‌افزار مطلوب و همه‌کاره SPSS خواهد بود. نرم‌افزار Minitab نیز در این زمینه فوق‌العاده است.

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش آنالیز واریانس

در کارگاه آموزش آنالیز واریانس به شرح و توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

  • تعریف یک فرضیه آماری و اجزای تشکیل دهنده آن
  • آزمون‌های فرضیه آماری در بیش از دو جامعه
  • آنالیز واریانس و استفاده از توزیع آماری F
  • رسم نمودارهای آنالیز واریانس
  • جدول آنالیز واریانس و فرمول‌های آماری مربوطه
  • نحوه استفاده از آزمون‌های دوگانه در آنالیز واریانس و Post Hoc
  • انجام آزمون برابری واریانس‌ها در چند جامعه
  • استفاده از آماره Levene در بررسی فرض Homogeneity of Variance test
  • بررسی و تفسیر جدول مقایسه‌های چندگانه در آنالیز واریانس

ارایه خدمات تحلیل آماری آنالیز واریانس

گراف پد در موسسه علمی پژوهشی داده پویا ارایه خدمات انجام تحلیل آماری آزمون های پارامتری آنالیز واریانس با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر مختصری از کار را ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل ارسال می‌شود.