تخفیف دارد
Two way ANOVA با گراف پد پریسم

تحلیل‌های Grouped با گراف پد آموزش Two & Three way ANOVA (ویدئو ۹۰ دقیقه)

145 هزار تومان 125 هزار تومان

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. در ویدئو آموزش تحلیل‌های Grouped به بیان آنالیزهای Two-way ANOVA ، Three-way ANOVA ، Multiple T Test و Heat Map پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزش تحلیل‌های گروهی: 506 متقاضیدریافت گراف پد

مجموعه آموزش تحلیل‌های Grouped با نرم‌افزار GraphPad Prism شامل مثال‌های آموزشی زیر است.

 • Two-way ANOVA Ordinary & Repeated Measure

 • Three-way ANOVA 2*2*2

 • Three-way ANOVA 2*2*k

 • Multiple T Tests

 • Heat Map

خلاصه ویدئو را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.

 

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش GraphPad Prism

بیشترین نکات مورد توجه در مجموعه آموزشی آزمون گراف پد پریسم GraphPad Prism موارد زیر است. مثال‌های آموزشی ارایه شده در این مجموعه در قالب 10 فایل نرم‌افزار گراف پد پریسم عموماً جنبه‌های پزشکی و زیستی داشته و به بیان و ارایه تحلیل‌های آماری و پاسخ به سوالات و فرضیه‌های مطرح شده در این زمینه‌های علمی می‌پردازد.

Tests
 • Grouped Statistics
 • Two-way & Three-way ANOVA
 • Multiple Comparisons
 • Tukey Test Post Hoc
 • Discovery Multiple T
 • Heat Map
 • q-value
 • P-value
Analyze
 • مثال‌های آموزشی، رسم نمودارهای آماری
 • آماره‌های توصیفی و اندازه‌های عددی
 • رسم نمودارهای رنگی هیت مپ
 • مقایسه‌ها و آزمون‌های فرضیه آنالیز واریانس
 • استنباط آماری و تجزیه و تحلیل نتایج مقالات
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • مقایسه میانگین توزیع و انحراف معیار
 • تحلیل‌های سطری آنالیز T چندگانه

ارایه خدمات تحلیل آماری با GraphPad Prism

ما در گراف پد ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Graphpad Prism در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.