طرح آزمایشات

طرح آزمایش‌ها و آنالیز واریانس دوطرفه

35 هزار تومان

در این کارگاه آموزشی، به مبحث آزمون‌های طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments Tests) و آنالیز واریانس دو طرفه (Two-way ANOVA) کاربردهای آن با ذکر چند مثال آموزشی و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. طرح آزمایشات به دنبال بررسی تاثیر هم‌زمان و توام بیش از یک کمیت بر روی یک کمیت وابسته است.

شناسه مجموعه: Design of Experiments دسته:

آن‌چه که در تجزیه واریانس بررسی می‌شود، ارزیابی تاثیر یک عامل و یا مداخله گروه‌بندی‌شده (سیکل درمانی در چهار گروه و یا داروهای کنترل فشار خون در چهار نوع) بر روی یک پدیده (درصد موفقیت و یا فشار خون سیستولیک) مورد اندازه‌گیری است.  اما در یک گزارش و طرح تحقیقاتی گاهی اوقات لازم است تاثیر دو عامل و یا مداخله را به صورت هم‌زمان بر روی یک پدیده و کمیت مورد ارزیابی قرار داد. در این‌گونه از تحقیقات ما از فرایندی به نام طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments) بهره می‌بریم. کارگاه آموزش طرح آزمایشات در قالب چهار فایل می‌باشد.

فایل pdf دارای 49 اسلاید آموزشی بوده و 3 مثال از داده‌های کاربردی در آن آمده است. همچنین داده‌های این کارگاه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار SPSS است.

این مجموعه آموزشی شامل موارد زیر است.

design-experiment-10-astat.ir

ابزار کار در این مرحله استفاده از نرم‌افزار مطلوب و همه‌کاره SPSS خواهد بود.

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه

در کارگاه آموزش طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه به توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

  • بررسی و توضیح طرح آزمایش‌ها (Design of Experiments)
  • استفاده و بیان مثال کاربردی در تشریح مدل‌های تحقیقاتی طرح آزمایش‌ها
  • استفاده از نمودارهای میانگین‌های حاشیه‌ای در مدل‌های تحقیقاتی طرح آزمایش‌ها
  • استفاده از آزمون‌های مقایسه‌های دوتایی در مدل‌های تحقیقاتی طرح آزمایش‌ها

ارایه خدمات تحلیل آماری طرح آزمایشات و آنالیز واریانس دو طرفه

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز واریانس دو طرفه و طرح آزمایشات با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را برای ما ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.