آمار توصیفی

ویدئو آموزش تحلیل های توصیفی با نرم‌افزار SPSS (یک ساعت و نیم، ۳۴ اسلاید)

70 هزار تومان

در این کارگاه آموزشی که به صورت ویدئو آموزشی یک ساعت و نیم می‌باشد، به مبحث تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین بخش‌های یک تحلیل توصیفی را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. تحلیل‌های توصیفی شامل آماره‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس و …) نمودارها و جدول‌های آماری همراه با انواع مثال‌ها بیان شده است.

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | دارای RG Score = 56.80 در ResearchGate
شناسه مجموعه: Descriptive Analysis دسته: ,

کارگاه آموزش آمار توصیفی در قالب ویدئو آموزش یک ساعت و نیم، 10 تمرین و پاسخ به آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و فایل pdf که دارای 34 اسلاید آموزشی بوده و 10 مثال از داده‌های کاربردی در آن آمده است. همچنین داده‌های این کارگاه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار SPSS است.

به منظور آموختن نکات بیشتر در تحلیل‌های توصیفی و بیان نتایج حاصل از آن‌ها در قالب فایل pdf مجموعه‌ای از 10 تمرین به همراه پاسخ کاملاً تشریحی و نحوه کار با نرم‌افزار به صورت گام به گام و در 24 صفحه که مربوط به کارگاه آموزش آمار توصیفی می‌باشد، تهیه و ارایه شده است.

در این بخش هدف ما آن است که بتوانیم به درک درستی از جداول توافقی دست یابیم و نحوه‌ی رسم آن‌ها را بیاموزیم. جداول توافقی دربردارنده‌ی اطلاعات زیادی از مشاهدات هستند و می‌توانند علاوه بر نمایش تعداد و فراوانی هر کنش و واکنش مشاهدات بر روی یکدیگر، نتایج دیگری از شاخص‌های توصیفی همانند میانگین و انحراف معیار را که در فصل بعدی به آن می‌پردازیم در اختیار ما قرار دهند.

کارگاه آموزشی شامل موارد زیر است.

آموزش آمار توصیفی

ابزار کار در این مرحله استفاده از نرم‌افزار مطلوب و همه‌کاره SPSS خواهد بود. نرم‌افزار Minitab نیز در این زمینه فوق‌العاده است.

در کارگاه آموزش آمار توصیفی چه مطالبی ارایه شده است؟

در کارگاه آموزش آمار توصیفی به شرح و توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

 • وزن‌دهی مشاهدات و تکرار داده‌ها در نرم‌افزار Weight Cases
 • رسم نمودارهای Heat Map
 • اندازه‌های عددی مرکزی و پراکندگی مشاهدات در Explore
 • رسم جدول‌های توزیع فراوانی و توافقی Cross Tab
 • رسم جدول‌های آماری با استفاده از Tables
 • نمودارهای آماری با استفاده از روند Chart Builder
 • چگونگی یافتن Error Bar در یک تحقیق
 • رسم نمودارهای آماری در Graphboard Template Chooser
 • نحوه رسم نمودارهای خطی و Box Plot
 • آمار توصیفی و نمایش اطلاعات داده‌ها Descriptive Statistics
 • رسم جدول توزیع فراوانی Custom Tables
 • بیان نتیجه مشاهدات به وسیله نمودارهای آماری Graphs
 • گروه‌بندی مشاهدات و رسم جدول فراوانی آن‌ها Frequency
 • رسم نمودارهای دایره‌ای و میله‌ای Pie & Bar Chart
 • شاخص‌های مرکزی و پراکندگی Central & Tendency Measure
 • رسم هیستوگرام و نمودار فراوانی نرمال Histogram
 • رسم نمودارهای خطی میانگین مشاهدات  Line
 • یافتن نمودار پراکنش چند گروه از داده‌ها Scatter Plot

ارایه خدمات تحلیل آماری توصیفی و بیان نتایج

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.