فریدمن با پریسم

ورود داده‌ها، رسم نمودار و تحلیل با گراف پد پریسم (آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری)

45 هزار تومان

در این مطالعه، فرایند ورود اطلاعات و داده‌ها به نرم‌افزار بر مبنای داده‌های فایل اکسل ارسالی و توضیحات ارایه شده انجام شده است. همچنین به ازای هر کدام از ستون‌ها و تحلیل‌ها، نمودار و گراف مورد نظر نیز رسم شده و تحلیل انجام شده است. ورود داده‌ها، تحلیل‌ها و رسم نمودار با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism v۸ انجام شده است. فایل‌های خروجی نرم‌افزار همراه با آزمون‌های انجام شده و گراف‌های رسم شده، ارایه شده است. آزمون‌های Mann-Whitney و Repeated Measure، Friedman، Normality در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است. پس از پرداخت به صفحه دانلود رفته و به سادگی می‌توانید تمام مستندات و تحلیل‌های انجام شده را دریافت نمایید.

شناسه مجموعه: Anab & Pid دسته: ,

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.