تخفیف دارد
تحلیل های پارامتری

ویدئو آموزشی آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS (۸۰ دقیقه، ۱۰۵ اسلاید)

115 هزار تومان 95 هزار تومان

در این ویدئو آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل، مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری زیر را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند.

 • One Sample T-Test
 • Two Independent Samples T-Test
 • Two Paired Samples T-Test
 • One-way ANOVA

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد محققان برتر Researchgate با RG Score = 60.32

ویدئو آموزشی تحلیل های پارامتری پارامتری با نرم‌افزار SPSS در قالب فیلم یک ساعت و بیست دقیقه، 106 اسلاید آموزشی بوده و 9 مثال از داده‌های کاربردی، آمده است. انواع آزمون‌های مقایسه‌ای مانند T Testها و ANOVA در این مجموعه بیان شده است.

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش تحلیل های پارامتری با SPSS

در کارگاه آموزشی آزمون ها و تحلیل های پارامتری، به توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده SPSS، پرداخته شده است.

ANOVA
 • تعریف یک فرضیه آماری و اجزای تشکیل دهنده آن
 • آزمون‌های فرضیه آماری در بیش از دو جامعه
 • آنالیز واریانس و استفاده از توزیع آماری F
 • رسم نمودارهای آنالیز واریانس
 • جدول آنالیز واریانس و فرمول‌های آماری مربوطه
 • استفاده از آزمون‌های دوگانه در آنالیز واریانس و Post Hoc
 • تفسیر جدول مقایسه‌های چندگانه در آنالیز واریانس
T Test
 • بیان آزمون‌های پارامتری و کاربردهای آن
 • نحوه بیان و نگارش فرضیه‌های آماری، فرض صفر و مقابل
 • بررسی آزمون‌های میانگین و نسبت در یک جامعه
 • مفهوم مقدار احتمال (P-value) و سطح معنی‌داری
 • آزمون‌های پارامتری دو جامعه مستقل و رسم نمودار
 • آزمون‌های وابسته دو جامعه وابسته و رسم نمودار
 • چگونگی یافتن Error Bar در یک تحقیق

مشاهده خلاصه‌ای از ویدئو تحلیل‌های پارامتری

 

ارایه خدمات تحلیل آماری آزمون‌های مقایسه پارامتری

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آزمون‌های مقایسه پارامتری با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.