خوشه بندی با Minitab

خوشه بندی داده ها Clustering Analysis با نرم افزار Minitab (60 دقیقه)

120 هزار تومان

در این مجموعه آموزشی به موضوع خوشه‌بندی و روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. این آموزش به بیان آنالیزهای زیر اشاره دارد.

 • Cluster Observation
 • Cluster Variables
 • Cluster K-Means

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 61.40

در مجموعه آموزش تحلیل‌های خوشه بندی با نرم‌افزار Minitab، به توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

Clustering
 • Amalgamation Steps
 • Similarity level
 • Clusters joined
 • Final Partition
 • Dendrogram
 • Cluster Centroids
 • Distances Between Cluster
 • Number of Observation
خوشه‌بندی
 • روش گام به گام خوشه‌بندی
 • سطح تشابه خوشه‌ها
 • نقطه برش Cut off
 • فاصله خوشه‌ها از یکدیگر
 • همبستگی کمیت‌ها Variables
 • تنظیمات آنالیز خوشه‌بندی
 • قرار گرفتن هر مشاهده در یک خوشه
 • اثر و فاصله هر Variable از هر خوشه
 

ارایه خدمات تحلیل آماری

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.