گراف پد

پریزم به زبان ساده، خلاصه کامل نرم‌افزار GraphPad

 

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مجموعه آموزشی به بیان و ارایه خلاصه انواع تحلیل‌ها و مروری بر نرم‌افزار گراف پد پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

26 مثال نرم‌افزار Prism
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

120 دقیقه

مطالب مجموعه آموزش پریزم به زبان ساده

Analysis

    html nested lists in direction rtl
 • Column Statistics
 • XY Analysis
 • Grouped Tests
 • Contingency
 • Survival
 • Parts of whole
 • Multiple Variables
 • Nested Tests
 

مروری بر گراف پد

    html nested lists in direction rtl
 • مروری بر کار با نرم‌افزار و شروع تحلیل با گراف پد
 • انواع تحلیل‌های ستونی پارامتری و ناپارامتری با پریسم
 • ایمپورت و اکسپورت داده‌ها و گراف‌ها در پریسم
 • انواع مطالعات آنالیز واریانس رتبه‌ای و تکرار مکرر
 • مروری بر تحلیل‌های XY نرم‌افزار گراف پد
 • انواع تحلیل‌های احتمالی و مثال‌های آنالیز بقا
 • مروری بر مطالعات Nested و Multiple در پریسم
 • نتیجه‌گیری و بیان خلاصه‌ای از روش‌های آماری پریزم
 

تماس و مشاوره با گراف پد