گراف پد

تحلیل مولفه‌های اصلی Principal Component Analysis با Prism

 

تحلیل مولفه‌های اصلی (PCA) Principal Component Analysis با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism در این مجموعه آموزشی، بیان شده است. این امکانی است که گراف پد در ورژن‌های جدید 9 به بعد خود، اضافه کرده است. اگرچه Prism تمام کارهای تحلیلی را از نظر پردازش و محاسبات انجام می‌دهد، با این حال درک اصول اولیه مفاهیم می‌تواند هنگام بیان نتایج PCA مفید باشد. اگر می‌خواهید از تئوری‌ها صرف‌نظر کنید و مستقیماً به تحلیل داده‌ها بپردازید، این مجموعه راهنمای خوبی برای شما خواهد بود و کمک می‌کند تا نتایجی را که PCA ایجاد می‌کند درک کنید. مجموعه شامل 100 دقیقه ویدئو، فایل‌های دیتا، گراف‌ها و نتایج نرم‌افزار است.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

همراه با فایل‌های مثال نرم‌افزار Prism
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

100 دقیقه

مطالب تحلیل مولفه‌های اصلی Principal Component Analysis با Prism

Principal Component Analysis

    html nested lists in direction rtl
 • Tabular results
 • Standardized Data
 • Eigenvalue & Eigenvalue
 • PC Scores
 • Loadings Plot
 • Contribution of variables
 • Correlation matrix
 • Biplot & Proportion of variance
 

تحلیل مولفه‌های اصلی

    html nested lists in direction rtl
 • مراحل انجام تحلیل عاملی در نرم‌افزار
 • تنظیمات و تب‌های Prism جهت تحلیل PCA
 • متد و روش‌های انتخاب مولفه‌های اصلی
 • تحلیل موازی و فرایند شبیه‌سازی داده‌ها
 • گراف‌ها و نمودارهای تحلیل عاملی
 • مقادیر، بردارهای ویژه و درصد واریانس بیان شده
 • همبستگی و مدل رگرسیون خطی در تحلیل عاملی
 • نتایج و Resultهای به دست آمده در نرم‌افزار Prism
 

تماس و مشاوره با گراف پد