گراف پد

تحلیل واریانس یک طرفه One-way ANOVA با SPSS 

 

یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری با نام آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA شناخته می‌شود. در این مجموعه ما درباره آنالیز واریانس یک طرفه با نام One-way ANOVA صحبت کرده‌ایم. این تحلیل هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم یک کمیت وابسته Dependent Variable را در بین گروه‌های مستقل یک فاکتور Factor مورد مقایسه قرار دهیم. آنالیز واریانس یک طرفه در این مجموعه با استفاده از روش‌های Compare Mean و General Linear Model, Univariate آموزش داده شده است. . در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANOVA یک طرفه شامل 40 دقیقه ویدئو، فایل دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه 14 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

14 اسلاید و مثال نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

40 دقیقه

مطالب آنالیز واریانس یک طرفه One-way ANOVA

One-way ANOVA

    html nested lists in direction rtl
 • Descriptive Statistic
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Post Hoc Tests
 • Compare Means & Plots
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Homogeneous Subsets
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Univariate Analysis of Variance
 • Between-Subjects Factors
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
 

آنالیز واریانس یک طرفه

    html nested lists in direction rtl
 • تحلیل واریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز واریانس
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای ANOVA
 • مسیرهای انجام آنالیز واریانس یک طرفه
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز واریانس
 • General Linear Model در ANOVA
 • تنظیمات پنجره Univariate در تحلیل واریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANOVA
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس‌ها
 • انواع آزمون‌های تعقیبی در آنالیز واریانس
 • آزمون دانکن Duncan و انتخاب Subsets
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • بیان مدل آماری One-way ANOVA (Univariate, GLM)
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد