گراف پد

اندازه‌گیری توافق ضریب کاپا و رسم جداول توافقی

 

در این مجموعه آموزشی، به مبحث ضریب کاپای کوهن (Cohen’s kappa coefficient) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است. توافق توسط ضریبی به نام ضریب کاپای کوهن (Cohen’s kappa coefficient) سنجیده می‌شود. آن‌چه که در ضریب کاپای کوهن به دنبال آن هستیم ارزیابی اندازه توافق بین دو فرد، پدیده و یا منبع تصمیم‌گیری است که هر یک به صورت جداگانه دو کمیت اصلی ما را مورد اندازه‌گیری قرار داده‌اند. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را به صورت کامل مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

33 اسلاید، فایل و مثال نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

60 دقیقه

اندازه‌گیری توافق ضریب کاپا و رسم جداول توافقی

Cohen's kappa coefficient

    html nested lists in direction rtl
 • ضریب کاپا و اصلاح توافق کل
 • کار با منو Crosstab در نرم‌افزار SPSS
 • تیتر %Table N و یافتن درصدهای کل
 • رسم نمودار توافقی از یک جدول توافقی
 • وجود توافق و عدم توافق در جداول توافقی
 • بررسی اندازه‌های روی قطر و اندازه توافق کل
 • استفاده از مثال‌های تحقیقاتی در یافتن ضریب کاپا
 • بیان و تحلیل درصدهای سطری و ستونی جداول توافقی
 

ضریب کاپا

    html nested lists in direction rtl
 • ضریب کاپا چیست؟
 • یافتن اندازه توافق کل
 • فرضیات آماری در روش کاپا
 • کار با منو Tables در نرم‌افزار
 • توافق تصادفی و غیر تصادفی
 • نحوه استفاده از نرم‌افزار SPSS
 • رسم جداول توافقی چندبعدی با SPSS
 • نحوه ورود اطلاعات و داده‌ها به نرم‌افزار
 

تماس و مشاوره با گراف پد